• Jeg har som intensjon å opprettholder dagens tilbud, men ikke for enhver pris, sier Kleppa.

De fleste vil ha et hurtigrutetilbud som i dag, men Samferdselsdepartementet åpner for færre avganger med kystruten Bergen-Kirkenes, også kjent som Hurtigruten, i anbudet som ble utlyst onsdag.

Det er et krav om at godskapasiteten mellom Tromsø og Kirkenes blir den samme som i dag.

Kristelig Folkeparti varsler kamp for å beholde daglige seilinger, mens Fremskrittspartiet helst ser at tilbudet blir videreført som i dag. Det samme gjør Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag.

— Ikke for enhver pris

  • Kystruten har en viktig samfunnsmessig oppgave. Jeg har som intensjon å opprettholde dagens tilbud, men ikke for enhver pris, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) i en pressemelding.

Utlysningen gjelder for hele EØS-området. Det statlige kjøpet gjelder seiling tur/retur Bergen-Kirkenes og til 32 mellomliggende havner. Kjøpene gjelder bare for gods og distansepassasjerer, ikke turisme.

Utlysningen har tre alternativ: Daglig seiling hele året til 34 havner, seilinger fem dager i uken i vintermånedene og daglige seilinger resten av året til 34 havner og seilinger fem dager i uken hele året til 34 havner.

Hvert alternativ blir utlyst som en samlet pakke for åtte år med oppstart senest 1. januar 2013. Minimumskravet til passasjer- og køyekapasitet er nedjustert i samsvar med nedgangen i trafikken.

Oppgjør til høsten

Kristelig Folkeparti vil ha seilinger hver dag. Lederen i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité, Knut Arild Hareide (KrF) varslet at kampen vil stå til høsten.

— Hurtigruten er riksveien langs kysten. Man stenger ikke en riksvei to dager i uken, sier han,

Hareide viser til at Senterpartiets leder, Liv Signe Navarsete, lovet i valgkampen at dagens seilingsmønster skal opprettholdes. Han forventer at Kleppa følger opp dette når regjeringen skal ta sin beslutning.

— Vi ser helst at seilingene fortsetter som i dag. Det viktige er at departementet endelig kommer med en anbudsutlysning som Stortinget har etterlyst i lang tid, sier Frps samferdselspolitiske talsmann, Arne Sortevik, til NTB.

Han slår ellers til lyd for at hurtigrutene kan inngå som en del av beredskapen langs kysten og at staten kan kjøpe beredskapstjenester. Sortevik sier at hurtigruteskipene for eksempel kan ha oljevernutstyr om bord slik at de kan delta ved eventuelle oljeutslipp.

Leder i Landsdelsutvalget for Nord-Norge og Nord-Trøndelag, Odd Eriksen (Ap) ønsker at hurtigruten beholder samme rutemønster som i dag. Han er glad for at departementet har intensjon om å opprettholde et slikt tilbud.

— Likevel har vi forståelse for at det kan være krevende å opprettholde dagens tilbud. ESA kan også ha innvendinger dersom et statlig kjøp i avtalen koster for mye, sier han.