Kystforsvaret hadde i mange år vært under bygging, men arbeidene gikk svært sakte. I 1940 besto Bergen festning av fortene på Lerøy, Færøy, Herdla og Håøy, i tillegg til de bynære fortene på Kvarven og Hellen. Alle sto under kommando av oberst Gunnar Isaachsen Willoch.

Luftvernbatteriet på Færøy ble etablert i 1916. To kanoner ble flyttet fra Nedre sandviksbatteri og ombygd til luftvernartilleri. En brakke ble flyttet fra samme anlegg året etter.

Tyskerne kom sydfra, derfor ble Færøy ikke involvert i kamphandlingene 9. april. To dager senere forlot de norske soldatene stillingen.

Fortet ble brukt av okkupasjonsmakten under annen verdenskrig og fortsatte i Forsvarets bruk frem til 1961, da Bergen festning ble lagt ned.

Færøy ligger mellom Lille-Sotra og Askøy. Øyen ligger midt i skipsleden lengst syd i Hjeltefjorden. Øyen er småkupert og tilgrodd. Det tidligere fortet var konsentrert rundt bukten sydvest på øyen. Her finnes fremdeles tufter og spor etter den militære aktiviteten.

Området er overført med bevaringsklausul til Direktoratet for naturforvaltning.