KARI HOVDE Adresseavisen/BT

Studentene ved farmasi synes ikke det er det minste rart.

Over halvparten av tromsøstudentene som ble spurt i undersøkelsen, svarte at de er svært fornøyd med Universitetet i Tromsø (UiT) som studiested. Den totale tilfredsheten er høy blant alle de spurte, og universitetet i «Nordens Paris» er mest populær blant landets fem universiteter. De fire farmasistudentene Studmag har snakket med, er fornøyd både med studiet, universitetslokalene og Tromsø som studieby. Det til tross for at farmasistudentene ved Universitetet i Bergen er mer fornøyd med den faglige og pedagogiske kvaliteten enn i Tromsø.

— Tromsø er rett og slett et topp sted å studere - vi har ikke angret en dag. Farmasibygget ved universitetet er relativt nytt, lokalene og lesesalen er flotte, lab-en er kjempebra og vi har egen kantine. Universitetet er ikke kjempestort, miljøet er oversiktlig og det er lett å bli kjent, forteller farmasistudentene Kristine Kvalvågnæs (25) fra Molde, Ingrid Lian (22) fra Trondheim, Mona Skarsaunet (26) fra Vanvikan i Sør-Trøndelag og Øystein Eriksen (25) fra Bardufoss. Alle fem går tredjeåret på det femårig studiet farmasi.

SMÅ KULL. De er fornøyd med å kunne studere i et eget bygg for farmasi.

— Her er det masse kunst på veggene. Dessuten må vi vel være den studentgruppa som har flest toalett per student: Vi har 30 toalett fordelt på 100 farmasistudenter, gliser Kristine. - Jeg tror det er lett å trives på farmasi fordi kullene er relativt små, vi har bli-kjent-fest hver høst, «ferskis-dåp», hyttetur og nyttårsball, sier Mona.

MENN. En mangel er det likevel: mannfolk. Hele 78 prosent av farmasistudentene i undersøkelsen er kvinner.

— Det er ganske mange damer sett i lys av at farmasi slett ikke er noe typisk jentefag. De fleste fagene er realfag, og du må ha matte og fysikk for å komme inn. Menn har ofte en tendens til å gå etter pengene og i legemiddelindustrien er det penger å tjene, sier Ingrid.

— For meg er det ikke akkurat negativt med masse damer, gliser Øystein.

— Men vi vil ha flere mannfolk, fastslår jentetrioen.

ROT. Selv om farmasi i Tromsø er fornøyd med det meste, har de i undersøkelsen svart at informasjonen og studieveiledningen fra administrasjonen har vært bånn i bøtta.

— Det har vært en del rot og frustrasjon ved semesterstart i fjor høst. Det var fortrinnsvis problemer med ny timeplan på nett, sier Øystein.

Administrasjonen legger seg langflat for kritikken fra studentene. - De har fullt belegg for kritikken. Ved semesterstart i fjor høst innførte vi et nytt, nettbasert verktøy for timeplanlegging. Systemet skulle fungere for hele universitetet, men var lite tilpasset denne typen profesjonsutdanning, timeplanene var dårlige og det var frustrerende både for studenter og lærere. Vi valgte derfor å gå tilbake til det gamle systemet. Det er beklagelig at det ble slik, men på lang sikt blir systemet trolig enda bedre enn dagens, sier Arvid Inge Paulsen, administrativ leder ved institutt for farmasi.

VEGAR EGGEN/ADRESSEAVISEN
VEGAR EGGEN