— Her oppbevares farlig gods, gjenstander og kjemikalier, og brannvesenet var derfor redd for utvikling av farlige gasser, sier vaktsjef Rasmus Eikemo ved Hordaland politidistrikt.

Det ble vurdert å evakuere de nærmeste husene, som ligger ca 150 meter fra anlegget. Men da en representant for firmaet kom til stede, ble det konstatert at den mystiske røyken bare var vanndamp.