Som et første tiltak varsler Statens vegvesen innføring av trafikkregulering på noen av fylkesveibroene. Det er mangel på vedlikehold som får broingeniørene til å rope et varsku.

— Dype hull i veibanen skriker mot deg. I bunnen av hullene ser man rusten armering. Under broen er betongen smuldret bort og armeringen stikker frem, heter det om Tofterøybrua i Sund. Det er Statens vegvesen sitt internblad «Vegen og vi» som beskriver tilstanden for de mest nedslitte betongbroene. Foruten Tofterøybrua, som er eneste sambandet mellom øyen og omverden, er tilstanden elendig også på Strønobrua i Os og Gamle Nygårdsbro.

— Hovedåren for busser sørover fra Bergen sentrum kan bli stengt på grunn av tilstanden på Gamle Nygårdsbro, sier senioringeniør Einar Noremark ved Statens vegvesen Hordaland. Stopp av all busstrafikk over Gamle Nygårdsbro vil gi økte køproblemer i denne delen av Bergen, og avvikling av bussholdeplasser i begge retninger langs dagens bussruter over broen. Det er frykten for sammenbrudd av broene som skremmer. En rapport om tilstanden konkluderer med at alvorlige skader truer den statiske bærevnen til broene.

Astrid Toft i velforeningen på Tofterøy sier at bygdefolket er orientert om brosvikten og at de er urolige over tilstanden på hengebroen. Hun frykter situasjonen vil bli ytterligere forverret på grunn av voksende tungtrafikk i forbindelse med den forestående kommunale utbyggingen på Tofterøy.

Vegdirektør Olav Søfteland fraskriver seg ansvaret for broene og viser til at dette er broer på fylkes- og kommuneveier. Statens vegvesen Hordaland mangler 100 millioner kroner bare til å rette opp skavankene og forfallet av broene. Men i fylkesveibudsjettet 2003 er posten for vedlikehold av veinettet ytterligere redusert.