I Olsvikskjenet fyker biler og busser forbi i en jevn strøm. Samtidig forserer skolebarn veien via selvlagde snarveier og langs fortausløse veiskuldre.

— Olsvikveien fra Olsvikstallen ned til Godviksvingene er sterkt trafikkert med mange tilførselsveier fra begge sider. Også her i Olsvikskjenet er det mye tungtrafikk, både busser og store biler som for eksempel skal til og fra Oljeservice nedi bakken her. Likevel velger skolebarna å krysse hovedveien i stedet for å ta "omveien" over gangbroene, sier kontormedarbeider Marit Johnsen (54) i Fredheim borettslag.

Sykling for farlig

På haugen ovenfor den sterkt trafikkerte Olsvikskjenet ligger tre barnehager, en barneskole med SFO, ungdomsskole, videregående skole, en idrettshall og kirken. I vintermørket er det derfor mange barn og unge som vandrer til og fra i området. Og flere skal over hovedveien for å komme til bussholdeplassen.

— Det finnes nesten ikke fortauer her. Derfor kjører og henter de fleste foreldrene ungene sine dit de skal, noe som fører til enda flere biler. Det er ikke mange unger som har sykkel eller løperhjul her ute, til det er det altfor trafikkfarlig - også på sideveiene mellom blokkene, sier vaktmester Espen Jentoft (40) i Fredheim borettslag.

Samlet ønske

Sammen med borettslagene Norheim, Fagertunet, Åssiden, Grøntulien, Olsvikstallen, Festeråsen, Olsvikmarken, Skjenet og Brønndalen borettslag samt Olsvikfjellet Sameie og Olsvik skole har Festeråsen borettslag sendt inn klagebrev til kommunens samferdselsetat og Statens vegvesen, der de påpeker forholdene.

— I mars 2000 foretok Statens vegvesen, Bergen kommunes veiseksjon og den gang Laksevåg bydelsadministrasjon en trafikksikringsbefaring i området. Men siden den gang har lite skjedd. I Trafikksikkerhetsplanen for 2010–2013 er vi ikke nevnt i det hele tatt, forklarer Marit Johnsen.

Blant annet ønsker utvalget seg flere fortauer, et overgangsfelt ved Olsvik skole og Olsvik barnehage, flere trafikklysregulerte fotgjengeroverganger langs hovedveiene, stengte avkjørsler, bedre gatebelysning og hyppigere beskjæring av sikthindrende vegetasjon.

Innspill viktig

Samferdselsdirektør Atle Kleppe i Bergen kommune har mottatt brevet fra borettslagene i Olsvik.

— Vi skal selvsagt gå gjennom punktene kommunen har ansvar for, blant annet beskjæring av vegetasjon. Men de fleste punktene må nok Statens vegvesen svare for, sier Kleppe.

Når det gjelder byens trafikksikkerhet, samarbeider likevel både stat og kommune. Bergen kommune og Statens vegvesen har for eksempel i mange år laget såkalte fireårige trafikksikkerhetsplaner.

— Det er her blant annet byens skoler skal komme med sine trafikksikkerhetsinnspill. Alle får brev om det. I arbeidet vårt med indre trafikksikkerhetstiltak legger vi nemlig disse innspillene til grunn når vi bestemmer oss for hva og hvor vi skal arbeide de neste fire årene. Hittil har vi fått få henvendelser fra Olsvik-området, mens for eksempel Alvøen lenger ute har kommet med en lang rekke innspill, forklarer overingeniør Tore Bergundhaugen i Statens vegvesens plan- og forvaltningsavdeling.

Se - og bli sett

Overingeniøren presiserer at det likevel selvsagt er mulig å komme med egne innspill, også utenom de rullerende fireårsplanene. Som det borettslagene i Olsvik nå har gjort.

— I utgangspunktet prøver vi å fordele trafikksikkerhetstiltakene noenlunde jevnt mellom bydelene, og vi prioriterer der vi mener det gir størst effekt og der behovet er størst. Men det er klart at om vi måler i antall saker, er der nok en viss skeivfordeling. Dette jobber vi med, innrømmer Bergundhaugen.

Han oppfordrer alle barn og unge til å bruke de etablerte krysningsstedene og ikke ta trafikkfarlige snarveier, selv om de kan være litt raskere:

— Alle må se seg for - og ikke minst, alle må bli sett! Bruk refleks!, oppfordrer Bergundhaugen.

SELVLAGD SNARVEI: Gangbroen over Olsvikskjenet, mellom Åssiden og Fredheim borettslag, blir lite brukt. I stedet går skoleelevene snarveien de har laget seg ned til hovedveien, som de krysser under gangbroen. - Det finnes ikke høydeskilt på denne gangbroen, noe som har ført til at flere tungtransportbiler har kjørt rett inn i den. Dessuten gidder ikke ungene å gå over broen, det er lengre enn å gå rett over veien. Her burde det komme et stengsel, sier Marit Johnsen fra Fredheim borettslag.
RUNE MEYER BERENTSEN