— Tidligere antok man at dette kun var en risikofaktor ved arbeid over 60 timer i uken i snitt, men de japanske forskerne fant en sammenheng også hos dem som jobbet over 40 timer i uken, forteller forskningssjef Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

— Undersøkelsen viste også at de som sov lite eller sov dårlig, hadde økt risiko for å få infarkt, sier Knardahl.

Det er gjort lite forskning på dette området i Norge, og det finnes ikke noe hjerteregister på samme måte som med kreftregisteret. Det er dermed vanskelig å få kartlagt årsakene til hjerteinfarkt. Knardahl jobber nå med et prosjekt som skal kartlegge hvilke arbeidsrelaterte forhold som har betydning for helse og deltakelse i arbeidslivet.

Rundt 1000 mennesker får hjerteinfarkt i Bergen hvert år.

— Omtrent 10 prosent av disse infarktene ser ut til å være stresspåvirket, sier professor Jan Erik Nordrehaug ved Hjerteavdelingen på Haukeland universitetssykehus.

Hos disse pasientene er ikke blodårene til hjertet blitt tettet igjen, men de lukker seg midlertidig - som en slags krampetrekning - ofte etter perioder med mye stress.