Innen utgangen av året må miljøgiften PCB fjernes fra lysarmaturer.

— Vi får mange henvendelser fra folk som prøver å fjerne det selv. Siden fredag har vi fått en 20-30 slike telefoner, sier sikkerhetsrådgiver Einar Skau.

Han jobber i avdelingen for farlig avfall hos bedriften Ragnsell i Rådalen.

Giftig

Etter at TV2 sendte et innslag om at PCB må fjernes på fredag, har det toppet seg med henvendelser.

— Det innslaget ikke informerte om, er at du ikke må fjerne PCB-kondensatoren selv. PCB er akutt giftig og kan gi skader på nervesystemet. Skadene kommer først og fremst om det går hull på PCB-kondensatoren, og grovt regnet vil innholdet i en liten kondensator kunne forurense tre millioner liter vann, sier Skau.

I tillegg til at stoffet er giftig, blir det også endel ekstra papirarbeid på kunder som har fjernet PCB-kondensatoren fra lysrøret.

- Bruk godkjente mottak

— Hvis den henger på lysarmaturet er dette elektrisk avfall, men om man demonterer det blir dte både farlig avfall og farlig gods, sier Skau.

Han har et klart råd til alle som vurderer å fjerne PCB-kondensatorer selv:

— Overlat det til oss som jobber ved godkjente mottak, og ikke demonter noenting selv. Intensjonen er nok veldig god, men dette er absolutt ikke miljøvennlig, sier Skau.

Tor Høvik