JO MOEN BREDEVEIEN

— Hver eneste morgen gjør vi en sikkerhetsvurdering. Er dammen for stor, lar vi ikke barna leke i området.

Pedagogisk leder Anita Tvedt i Follese barnehage snakker om dammen som ligger midt på utearealet til barnehagen.

I perioder med mye nedbør som nå, vokser dammen kraftig fordi et sluk som ligger i bunnen av den er tett.

Tvedt er bekymret for barnas sikkerhet, forståelig nok, tatt i betraktning av at dammen har en diameter på sju-åtte meter, og en dybde på opptil 25 centimeter.

— Vannet går i alle fall over gummistøvlene til barna når de plasker rundt i dammen, sier Anita Tvedt.

I motsetning til de voksne synes barna det er gøy med en vanndam på lekeplassen sin. Noen av dem spretter rundt med dukker og trehjulssykler i vannet. Personalet følger nøye med, klar til å gripe inn ved minste tegn til uhell.

Tærer på personalet

I Follese barnehage har man ansvaret for omtrent 60 barn mellom ett og seks år. For å unngå at noen av barna blir utsatt for ulykker ved dammen, står det alltid en voksen og passer på når de er ute. Det tærer på et allerede hardtarbeidende personale. Dessuten må barna skiftes på flere ganger om dagen. Man blir jo våt av å plaske rundt i vann. Monica Solli har sønnen Mads i barnehagen:

— Vi får våte klær med oss hjem nesten hver dag, og Mads er våt hele tiden. Det innebærer at han oftere blir syk, noe som igjen betyr at jeg må ta ut sykedager. Den dammen er noe dritt, sier Solli.

Våte klær og syke barn til tross - det er sikkerheten som bekymrer mammaen til Mads mest.

— Selv om barnehagen hele tiden har personale ved dammen, er det klart at noe kan skje. Det finnes jo vakter på badestrender også, uten at det er noen garanti mot ulykker, sier Monica Solli.

Hun er oppgitt over kommunen som ikke utbedrer problemet, som de har hatt i rundt fem år nå:

— Kommunen bør ta sitt ansvar, og ordne opp i dette.

Kommunens ansvar

Siden Follese er en kommunal barnehage, er det Askøy kommune som har ansvaret for dammen. Jevnlig holdes møter mellom kommune og barnehage der dammen tas opp til diskusjon. Kommunen er med andre ord klar over situasjonen.

— Så hvorfor skjer det ingenting, eiendomssjef Ove Vonheim i Askøy kommune?

— Vi gjør det vi kan. Opptil flere ganger har vi hatt bil med slamsuger på plass, som har sugd opp sand og stein, og dermed løst opp dammen. Et av problemene er at ungene fyller igjen sluket ved å frakte sand i bøtter. Dermed tetter de igjen det slamsugeren har åpnet, hevder Vonheim.

Kraftigere lutt må til

I Follese barnehage kjøper man ikke uten videre Vonheims forklaring:

— Vi har hatt slamsugere her flere ganger, det er riktig. Det hjelper i noen uker, så blir sluket tett igjen, og dammen vokser. Det er som å pisse i buksen for å holde seg varm, sier pedagogisk leder Anita Tvedt.

Tvedt mener at problemet er langt større enn at barna tetter igjen sluket med sine små bøtter med sand. Man har forsøkt med spesialtilpassete sluk for å holde fyllmassen unna, uten at det ga nevneverdig uttelling. Røret som skal føre vannet bort fra sluket er tett, og må sannsynligvis graves opp, mener Tvedt.

— Men å bytte ut eller åpne opp røret innebærer at store deler av lekeplassen vår må graves opp. Og vi har ikke ressurser, verken til å grave eller til å kjøpe nye leker, sier Tvedt.

Fra kommunehold kommer det ikke oppløftende signaler for varig fjerning av dammen i barnehagen:

— Mer langsiktige tiltak er noe vi vurderer, men vi har ingen mulighet til å gjøre noe større nå. Da må det i så fall overføringer på neste års budsjett til, opplyser eiendomssjef Ove Vonheim.

LAR SEG IKKE SKREMME: De voksne advarer mot faren forbundet med dammen på lekeplassen i barnehagen. Det affiserer ikke Sanna (til venstre) og Mads Solli Ødejord, som koser seg med å plaske i vannet.<br/>Foto: GIDSKE STARK