Samferdselsministrer Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) har nemlig bestemt at biler med farlig last kan måtte vente hvis det er lange køer for å komme med fergen.

Samferdselsdepartementet har funnet det nødvendig å innføre en midlertidig endring av forskriftene straks av hensyn til sommertrafikken, selv om forslaget ikke er endelig ferdigbehandlet, skriver aftenbladet.no.

— Feil bestemmelse

Et forslag om at kapteinen på fergene kan bestemme at farlig gods må vente hvis det er stor trafikk, ble sendt ut på høring i vår og skal sluttbehandles etter sommerferien. Endringen som nå innføres, er i tråd med forslaget og vil gjelde alle riksvegfergene, for eksempel Halhjem-Sandvikvåg. Det er opp til fylkeskommunen å bestemme om det også skal gjelde på strekninger som fylkene har ansvar for.

— Vi mener denne bestemmelsen er feil, men hvis det kommer som en endring i forskriftene vil vi selvfølgelig rette oss etter det, sier driftsleder Torbjørn Vik i Fjord 1 til Aftenbladet. Det er Fjord 1 som trafikkerer strekningene Mortavika-Arsvågen og Halhjem-Sandvikvåg.

Problem i utfartshelger

Vik viser til høringsuttalelsen fra selskapet, som blant annet påpeker at det kan bli ulik praksis mellom fergeselskapene hvis det blir opp til den enkelte kaptein å avgjøre om biler med farlig gods ikke skal få komme med fergen.

- Hvor stort er problemet?

— Det skal jeg være forsiktig å si noe om, men det har vært enkelte tilfeller i forbindelse med store utfartshelger at vi har måttet la en masse biler stå igjen på Mortavika-Arsvågen fordi det kom biler med farlig gods som skulle med, sier Vik.

— Hovedregelen har til nå vært at kjøretøyene kommer om bord i den rekkefølge de står på fergeleiet. Men når farlig gods blir transportert, er det av hensyn til sikkerheten begrensning i tallet på passasjerer som kan bli med på samme overfarten. Spesielt i forbindelse med store utfartshelger kan dette skape lange køer og mye irritasjon blant vanlige bilister.

— Jeg vil oppfordre transportører av farlig last om å bruke fergeavganger med mindre trafikk, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i forbindelse med regelendringen.

Riktig at farlig last må vike? Si din mening!