Gasnor sine tankbiler følger 80-100 fergeturer på Vestlandet og Møre hver eneste måned.

— Nå blir transporten både dyrere og mer problematisk, sier kommersiell sjef i Gasnor, Trude Gullaksen.

Skjerper reglene

  • Biler som etter regelverket medfører restriksjoner på antall passasjerer om bord, blir ikke prioritert i perioder med stor trafikk. Dette gjelder biler med dynamitt og nedkjølte gasser, som naturgass, sier Oscar Bergheim, driftsleder i Fjord 1 Fylkesbaatane .

Når fergene tar med biler som har farlig last, må de samtidig redusere antall passasjerer kraftig. En ferge som kan ta 212 biler og 589 passasjerer, kan kun ta med 12 passasjerer dersom en bil med dynamitt er med på samme turen. Dersom det er naturgass i bilen, har de tatt med 129 passasjerer. Det vil fra 15. januar bli redusert til 43.

— Vi planlegger å skjerme passasjerene noen timer i rushtrafikken morgen og kveld, slik at de ikke blir stående igjen på kaien. Da må biler med farlig last, som medfører passasjerbegrensninger, vente, sier Bergheim.

Fortvilet transportør

Gullaksen er ansvarlig for distribusjon av naturgass fra Kollsnes til hele landet og ganske fortvilet over de nye restriksjonene som kommer på Fjord 1 sine ferger fra 15. januar.

— Dette hemmer vår vekst i bruk av gass. Innskjerpingen gjør det vanskeligere og dyrere å distribuere naturgass, til tross for at myndighetene ønsker økt bruk av samme gassen. Flere fergesamband langs norskekysten har nå gassdrevne ferger, men det blir stadig mer problematisk for oss å levere, sier Gullaksen.

Hvor farlig er det egentlig?

Gullaksen og andre aktører i bransjen har allerede begynt å merke innstramminger på ulike fergestrekninger.

— Dersom naturgass skulle lekke fra tankbilene, kan det ikke eksplodere, men det vil det kunne lage sprekker i skroget på fergen, sier Gullaksen.

De ulike transportørene går nå sammen om å utarbeide en risikovurdering av tankbilene.

Sjøfartsdirektoratets krav er altfor strenge, mener vi. Derfor er vi glad for at de nå ønsker en risikovurdering fra bransjen. Våre tankbiler har aldri har hatt uhell og nå skal vi finne ut hvor farlig de egentlig er. Vi vil helst gjøre risikoen så lav at bilene våre kan være med fergene uten begrensninger for passasjerantallet, sier Gullaksen.

Mye dyrere transport

Hun er svært fornøyd med måten rederiet Fjord1 har praktisert regelverket på til nå, men synes regelverket fra Sjøfartsdirektoratet , er i drøyeste laget.

— På våre transporter til Molde må vi bruke 5 ferger og dette betyr at vi kanskje må regne inn overnattinger også. Dette blir fordyrende og kan gi veldig store problemer for oss, sier Gullaksen.

I Molde må tankbilen først reise over fjorden før de kan levere gassen til fergen, fordi det er der rederiet vil fergen skal bunkre.

— Vi leverer gass til drift av disse fergene, men blir gjerne stående over flere turer før vi får være med på turen over fjorden, noe som igjen gjør at de risikerer å stå uten gass. Dette er helt tullete, sier Gullaksen.

Bedre for folk flest

For pendlere og andre reisende vil den nye fergehverdagen bli mye bedre. Nå blir reisetiden mer forutsigbar og de slipper å stå igjen på kaien.

Jonny Slettevold er kaptein om bord på MF Raunefjord som trafikkerer Halhjem— Sandvikvåg. Han forteller om frustrerte reisende som blir stående igjen når en bil med farlig last skal være med.

— Vi har hatt mange tilfeller der folk har mistet flyavgangen til Syden fordi det har stått en bil med farlig last på kaien, sier Slettevold.

Nå praktiserer de at kapteinen vurderer trafikkmengden og hvem som får bli med først.

Endringene over nyttår vil gi lik tolkning av regelverket på alle Fjord1s fergestrekninger langs hele E39.

Hva mener du? Kommentarfeltet under er ditt.