• Det er bra at snublekanten ved Banco Rotto på Vågsallmenningen er kommet i søkelyset. Slike hindringer gjør det svært vanskelig, og mange ganger direkte farlig, for blinde og svaksynte å bevege seg omkring i byen.

TRUDE HAUG

Det er Ove Leganger i Vestlandske Blindeforbund som sier dette.

— Når seende faller og skader seg her, er det klart at det er farlig også for blinde og svaksynte. Et godt eksempel på andre vanskelige steder er trappene på kjøpesenteret Xhibition, som er så dårlig markert at folk snubler fordi de ikke kan skjelne trinnene, sier Leganger, som er sosial- og interesseansvarlig i forbundet.

Vanskelig med åpne byrom

Leganger mener det er en trend i tiden at det blir laget store, åpne byrom, som her på Vågsallmenningen. - Da er det viktig at det ikke finnes hindringer, som denne kanten. Folk venter seg ikke sånt her, og da er det enda farligere. Synshemmede trenger ledelinjer over åpne plasser som Vågsallmenningen, Ole Bulls plass og Torgallmenningen, ikke hindringer, sier Leganger.

Han forteller at det også er et problem at kafeer og restauranter flytter ut på fortauene. Etter forskriftene skal de gjerdes inn, sier han, men hevder at det ikke alltid skjer.

— Plan- og bygningsloven og politivedtektene for Bergen har regler for det felles byrommet. Elementer som glaserte fliser, sotete glass, minimal belysning og punktbelysning er elementer som vi liker dårlig, sier Ove Leganger.

Ønsker at kanten skal vekk

— Vi ønsker primært at kanten skal vekk. Hvis ikke må den markeres med en farge eller kontrast, sier Jens-Olav Johannessen, fylkesleder i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Han mener organisasjonene deres ofte ikke er blitt hørt når nye prosjekter har vært under planlegging. - Tenk om noen var blitt skadet for livet og det hadde blitt en ordentlig erstatningssak for kommunen, sier han.

— Vi har for eksempel ikke vært inne i bildet på den nye Festplassen. Derimot har vi hatt flere møter med Bergen kommune i forbindelse med opprustningen av Håkonsgaten, hvor vi har fått beholde fire av fem lyskryss, og en ledelinje langs fortauet.

— I Starvhusgaten mellom Olav Kyrres gate og Torgallmenningen har vi også fått til en brytning mellom fortauet og fortauskanten. Det er vi veldig fornøyde med, sier Johannessen.

- FARLIG. Ove Leganger i Vestlandske Blindforbund synes kanten ved Banco Rotto er stygg, og ønsker at kommunen legger bedre til rette for blinde og svaksynte.<br/>Foto: TRUDE HAUG