Det var under en inspeksjon i slutten av september ved Norscrap Wests avdeling i Rådalen, at Fylkesmannens folk fant flere forhold som de mener bryter med forurensingsloven. Dersom avvikene ikke rettes innen 1. desember, vil bedriften få en bot på 50.000 kroner.

— Vi ser alvorlig på denne typen avvik, og bedriften må jobbe hardt for å få rettet opp dette, sier seksjonssjef Kjell Kvingedal i Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Farlig avfall på trepaller

Blant avvikene var disse:

  • Bedriften miljøsanerer kasserte kjøretøy og tar imot farlig avfall uten å ha løyve fra Fylkesmannen.
  • Bedriften tar imot mellom 100 og 200 bilbatterier hvert år uten å ha løyve til det. De blir plassert på trepaller utendørs. «Området har ikke tett dekke, og det farlige avfallet er ikke sikret for vær og vind» skriver Fylkesmannen, som mener dette er et brudd på avfallsforskriften.
  • Bedriften kan ikke dokumentere at tilstanden på en tank med farlige kjemikalier er god nok til å forhindre utslipp.
  • Forsøpling av nærmiljøet kan ha medført forurensingsfare og virker skjemmende.
  • Oljeutskilleren er ikke tømt eller kontrollert siden oppstart for tre år siden, til tross for at forskriftene sier at dette skal skje hvert år.

- Har forurenset

Kvingedal sier at mye tyder på at anlegget også har medført forurensning i nærområdet.

— Vi kan ikke fastslå at det har skjedd ved våre kontroller. Men vi mener det er grunn til å tro det. Å la bilbatterier stå ute i vær og vind, hører ikke noen steder hjemme. Det er enkelt å forhindre hvis man har spesialbeholdere til den type avfall, sier han.

Nå må bedriften søke om løyve for å ta imot bilvrak. Det skal ut på høring, så Kvingedal tviler på at bedriften vil klare det innen 1. desember. Dermed må virksomheten stanses en periode mens man venter på å få papirene i orden.

Norscrap West er eid av Ring Tore Teigen og Hellik Teigen fra Hokksund. Firmaet omsatte for 81,7 millioner kroner i 2009. I bergensområdet har firmaet avdelinger både i Rådal og på Hanøytangen. BT fikk i dag ikke kontakt verken med eier eller daglig leder i firmaet.

Flere avvik

Fylkesmannens miljøvernavdeling har i høst gjennomført kontroller ved syv skraphandlere og bilopphuggingsverksteder. Også ved fem andre bedrifter ble det funnet mangler.

— Dette er en bransje som vi ikke har kontrollert så mye tidligere. Da vil man alltid avdekke en del uregelmessigheter, sier Kvingedal.