Forbrukerrådet har gjort en drosjetest i de fem største norske byene, og konklusjonen ble presentert i Bergen i dag.

Drosjene er pålagt å ha barneseter tilgjengelig, men det viste seg at bare et fåtall kunne skaffe fram og montere et barnesete. Bare ni av 22 bestilte turer kunne gjennomføres med baby fordi de fleste drosjene ikke hadde barnesete. Ved flere av turene som kunne gjennomføres måtte kunden og babyen vente opp til en halv time.

Testpersonene ble i flere tilfeller bedt om å ta babyen på fanget. I et tilfelle krevde en drosje 55 kroner ekstra for å montere barnesete, i et annet tilfelle lot sjåføren taksameteret gå i ti minutter mens han monterte setet.

Forbrukerrådets testpersoner har også «mistet» MP3-spillere i drosjebiler. Av 13 spillere kom bare fire til rette. I de fleste tilfellene var det ikke mulig å få kontakt med riktig sjåfør.

Testen har også avslørt at mange drosjeturer koster urimelig mye og at prisopplysningen er for dårlig.

– Vi er veldig skuffet over resultatet når det gjelder barneseter, sier rådgiver Trond Nilsen i Forbrukrrådet i en kommentar til undersøkelsen. Han mener også at drosjesentralene må innføre skikkelige rutinger for at passasjerene kan få tilbake gjenglemte gjenstander og bedre prisopplysningen.