— Vi har en uvanlig tøff budsjettsituasjon, som vil vise igjen i bybildet, sier parksjef Sissel Lerum.

Parkdriftbudsjettet er redusert med en tredjedel, og en stor del av blomstene som skulle pryde Bergen i vår og sommer, er avbestilt.

Den grønne akse

Den grønne akse, som går fra hovedbiblioteket til teateret, står i fare for å bli nettopp det: Grønn.

— Tulipanene kommer opp som vanlig. Men det er fordi tulipanløken ble plantet før budsjettkuttet, sier Lerum. Når tulipanene er blomstret av, blir derimot mange blomsterbed omgjort til plen. Teaterparken, for eksempel, samt områdene rundt Sæverud-monumentet og Edvard Grieg-statuen.

Rundt Musikkpaviljongen vil det ikke engang komme tulipaner. Jorden rundt paviljongen var syk i høst, og dermed ble ingen tulipanløk plantet der. Stemorsblomstene som skulle være der i stedet, er avbestilte.

— Først i begynnelsen av juni får vi blomster rundt Musikkpaviljongen, da planter vi sommerblomster der. Det vil også bli urner på Torgallmenningen, sier Lerum.

Tilbake til naturen

Ut fra årets budsjett har man ikke råd til å ansette sommervikarer i Grønn avdeling. Ekstrabemanning på 25 har vært det vanlige.

— Hva blir prioritert i år?

— Det vi prioriterer generelt er turveier, badeplasser, ismåling av tjern, deler av sentrale parker og byrom, samt barns lekemiljø, opplyser Lerum.

Mindre, bolignære anlegg blir nedprioritert, samt vintervedlikehold i parker og på turveier. Gressarealer vil bli klippet kun når arbeidet kan utføres med større, rasjonelt utstyr, og mange gressarealer vil bli pleiet sjeldnere enn før.

250 småanlegg rundt i bydelene blir i utgangspunktet ikke prioritert, som for eksempel ved rundkjøringen/banken på Nesttun.

Grønn avdelings ansatte kommer med en oppfordring til bergenserne: Ikke kjeft på dem som går og jobber på utearealene! De gjør så godt de kan med de midlene som foreligger.

— Det vi har prioritert, prioriterer vi skikkelig, slik at vi ikke får steder som ser halvstelte og sjuskete ut, sier kontorsjef Rune Hesjedal i Grønn avdeling.

— Hva skjer da med de stedene som må prioriteres bort?

— De må enten gå tilbake til naturen, ellers må vi forsøke å få avtaler med nærmiljøet og se om det er noe de kan gjøre, sier Hesjedal.

Trenger 600.000

— Det er ingen kjekk situasjon vi er kommet i, sier byråd for miljø og teknisk utbygging, Lisbeth Iversen.

Hun ser likevel ingen annen mulighet enn å stå ved kuttene som er gjort.

— Vi må gjøre dette for å gjeninnføre kontrollen over økonomien og få hodet over vannet, sier Iversen.

Og våger seg på et grønt, lite frieri til byens befolkning:

— Vi kan klare å få til en like flott blomsterprakt i den grønne akse som i fjor. Men da trenger vi seks hundre tusen kroner i sponsormidler.

Når det gjelder småanleggene rundt omkring i bydelene, vil Iversen forsøke å få avtaler med nærmiljøene for å få i gang en brukermedvirkning.

— Vi skal foreta utredninger for de ulike områdene, og lage en strategi. Her må alle bli med og ta et tak, oppfordrer hun.

BYPARKEN ANNO 2004: Langs den grønne akse, som går fra hovedbiblioteket til teateret, blir mange blomsterbed omgjort til plen i år. Rundt Musikkpaviljongen kommer det blomster først i juni. <p/>FOTO: VEGAR VALDE
BYPARKEN ANNO 2001: Blomstrende bybilde. <p/> ARKIVFOTO: ARNE NILSEN