Rundt juletider bad barnefaren om å få Oslo-advokat Harald Stabell oppnevnt som sin forsvarer, i stedet for Jostein Alvheim. Problemet er at Stabell er opptatt 2.mai, når rettssaken er berammet.

Bergen byrett har så langt vært lite lysten på forsinkelser. Det har vært utstrakt brevveksling mellom partene. Etter det Bergens Tidende forstår, er ikke saken endelig avgjort ennå.

I utgangspunktet har alle som tiltales i straffesaker, fritt forsvarervalg. Dette blir imidlertid vurdert opp mot behovet for å få gjennomført rettssakene innen rimelig tid.

— Jeg har anmodet om å bli oppnevnt. I en så spesiell og alvorlig sak synes jeg jo at det bør legges betydelig vekt på tiltaltes eget ønske, sier advokat Harald Stabell.

Medtiltaltes forsvarer, advokat Odd Drevland, har ingen innsigelser til at saken utsettes.

Advokat Jostein Alvheim, som pr. i dag representerer den tiltalte barnefaren, sier at han selvfølgelig stiller seg åpen til spørsmålet om forsvarerbytte. Byrettsdommer Elisabeth Løseth, som skal administrere rettssaken, var i går ikke tilgjengelig for kommentar.