— Sikkerhetsforskriftene sier at vi må sperre av området når det er mistanke om propanlekkasje. Men propanbeholderen står i vakseriet, og det er ikke akutt behov for å evakuere sykehuset, opplyste politiet.

Sperringene førte til det politiet kalte "tilbakehold av trafikken i noen av gatene rundt vaskeriet". Tilsammen 50 mennesker ble evakuert.