IRINA LEE

PÅL ANDREAS MÆLAND

TERJE ULVEDAL

Klokken 15 opplyste politiet til bt.no at målinger ikke viser noe ammoniakk i området. Sikkerhetssonen er derfor opphevet, og alle kan gå tilbake til husene sine.

En til sykehus

Sandane sentrum i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane ble evakuert i formiddag, etter ammoniakkutslipp fra anlegget til Vest-norsk Fôr.

En person er sendt til sykehus etter utslippet. Det er uklart hvor store skader personen har.

Vest-norsk Fôr produserer fôr til dyr i pelsdyrnæringa. Hva som forårsaket utslippet, er foreløpig ikke klarlagt.

Både kommunehuset, legekontoret og flere butikker i sentrum ble evakuert, i tillegg til mange boliger.

To kjemikaliedykkarar fra brannvesenet klarte å stanse utslippet ved 11.30-tiden, og dermed kunne folk vende tilbake til sentrumsområdene.

Samtlige skoleelever på Sandane ble også evakuert som følge av utslippet, og det var ved 12-tiden ikke bestemt om elvene skulle vende tilbake til skolen, eller om de skulle få fri resten av dagen.

— River i nesen

— Man kjenner fortsatt tydelig ammoniakklukten i luften. Det minner om salmiakk-lukt og river kraftig i nesen, opplyste BTs journalist Terje Ulvedal til bt.no ved 12-tiden. Han oppholdt seg da i nærheten av Sandane sentrum.

Han har fått opplyst at kraftig vind i omrdået har ført til at gassen raskt ble tynnet ut i luften.

— Vi regner med at lekkasjen er stanset, men foreløpig er vi ikke helt sikre, sa brannsjef Einar Holmøy i Gloppen kommune til NTB ved 12.30-tiden.

En del av de evakuerte hadde da fått vende tilbake.

— Men vi slipper ikke folk inn i sentrum igjen før vi er helt sikre på at lekkasjen er stanset, sier Holmøy.

Fordamper lett

Avdelingsleder Rolf Bjørnestad i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap opplyser at ammoniakk fordamper lett.

— Ett av rådene ved utslipp utendørs er derfor at folk holder seg innendørs, sier han til NTB.

Ammoniakk utgjør en helsefare for mennesker dersom de innånder eller kommer i fysisk kontakt med stoffet.

— Ammoniakk er etsende og kan irritere øyne og slimhinner. Frisk luft og skylling med vann er førstehjelp. Deretter bør folk som har vært utsatt for stoffet, oppsøke lege, sier Bjørnestad til NTB.

— Mennesker som eksponeres for ammoniakk i større konsentrasjoner, kan få problemer med luftveiene i ganske lang tid, sier seniorrådgiver Vibeke Thrane i Giftinformasjonen til NTB.

Hun understreker at hun ikke kan uttale seg konkret om ammoniakkutslipppet i Sandane i Gloppen kommune i Sogn og Fjordane.

— Men generelt vil ammoniakk virke irriterende på luftveier og hud, og stoffet kan gi folk pusteproblemer. Er konsentrasjonen av ammoniakkholdige stoffer stor nok, kan stoffet være dødelig for mennesker, sier Thrane.

<b>UTSLIPP:</b> Årsaken til amoniakkutslippet fra Vest-norsk Fôr er foreløpig ikke klarlagt.
ODDLEIV APNESETH
KALDT OG VÅTT: Kontaktlærer Kristin Reed Herstad i 9c og elev Lisbeth Ølnes elev 9 c vart evakuert i føremiddag. I ein og halv time har dei saman med resten av ungdomskulen, stått ute i regn og kulde. FOTO: ODDLEIV APNESETH
EVAKUERES: Hele sentrum i Sandane ble i formiddag evakuert. FOTO: ODDLEIV APNESETH