— Jeg anmeldte saken nærmest på et prinsipielt grunnlag. Jeg er ikke overrasket over resultatet av SEFOs etterforskning, sier Per Kristensen fra Halsnøy

Han videofilmet tvangshentingen av sin 12 år gamle sønn i september i fjor.

Angrer ikke video

Barnefaren sier han fullstendig mangler tillit til SEFO som organ.

— Jeg hadde ingen tro på at det skulle bli annerledes. Dette organet gjør ikke annet enn å hvitvaske politiets lovstridige handlinger, hevder faren.

— Du blir kritisert for å forsterke konflikten ved å videofilme hendelsen?

— Det er et ikke-tema. Barn skal ikke behandles på den måten. Jeg dokumenterte det. Konflikten ble forsterket da lensmennene ikke grep inn og stanset bortføringen av mine barn til Danmark i 1998.

Kristensen angrer ikke på videofilmen, som vekket avsky over hele landet, og sier barnas rettigheter må settes i fokus.

Vil arrestere forelder

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, sier statsadvokatens avgjørelse var den eneste riktige.

— Vi kan ikke ha et rettssamfunn som neglisjerer en kjennelse. Kvinnherad lensmannskontor gjorde sin politiplikt, mener Johannessen.

Forbundet har foreslått nye regler for maktbruk ved barnefordelingssaker. De ble lagt frem for et hurtigarbeidende utvalg nedsatt av regjeringen i høst.

— Vi ønsker en lovendring som gjør at politiet heller bruker makt mot den av foreldrene som motsetter seg rettens kjennelse.

Johannessen håper et slikt forslag kommer til Stortinget i løpet av våren.