Skoler, sykehjem og åpen omsorg må kutte sine budsjetter uansett hva bydelspolitikerne sier. Det ble bystyrepolitikerne i rådhuset enig om på et møte i formiddag.

— Vi er enige om at bystyret har fattet vedtak som innebærer at bydelsstyrene blir overstyrt, sier varaordfører Terje Ohnstad (Ap).

Høyres Hans E. Seim bekrefter enigheten.

— Kuttene i bydelen må fortsette, inntil bystyret eventuelt gjør et nytt vedtak. Slik er spillereglene, sier Seim.

I hele sommer har det hersket en viss uenighet mellom byrådet og Høyre. Striden har stått om hvordan kuttene skulle gjennomføres og om bydelene har mulighet til å vende tommelen ned for forslagene.

Høyres Monica Mæland gikk så langt at hun anbefalte sine medlemmer i bydelene å si nei til sparepakken og sende den tilbake til byrådet. Det har tre bydeler gjort, uten at det på noen som helst måte fører til at eldre og barn skånes.

Bydeler som har trosse anbefalingen fra Mæland har hatt større suksess med å skjerme de to gruppene. For bydelene har muligheten til å trekke inn mer penger fra ett område, for å skåne ett annet. I Ytrebygda er blant annet en stilling på kultursektoren fjernet, slik at tilbudet til eldre kunne skjermes noe.

Først i oktober får bystyret en oversikt over konsekvensene sparepakken får for skole- og helsetilbudet. Det blir Høyres første mulighet til eventuelt å gjøre alvor av trusselen om å fremme mistillit til byrådet. Men i oktober er allerede budsjettet for 2003 lagt frem og krever politikernes oppmerksomhet i større grad enn årets sparepakke.

Forslag til bybudsjett presenteres 23. september. Det er ventet at det blir meget stramt. For byrådet blir det en voldsom utfordring å skape flertall for budsjettet og ingen skal utelukke at det kan fremprovosere en parlamentarisk krise. Men den oppstår neppe før rundt juletider.

REFSER HØYRE: – Høyre opptrer useriøst, sa byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen på en pressekonferanse tidligere i uken. Nå har gemyttene roet seg.
FOTO: VEGAR VALDE