— Fjern snø og istapper fra tak nå, så slipper du ubehagelige overraskelser, sier leder for patruljeseksjonen i Hordaland politidistrikt Bengt Angeltveit

Angeltveit viser til politivedtektene i Bergen. I paragraf 12 står det følgende:

«Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.»

— Det kan fort bli veldig dyrt for gårdeier dersom de ikke følger denne paragrafen, sier han til bt.no.

- Jeg tror Bergen er spesielt utsatt i år på grunn av den lange kuldeperioden.

Arne Voll, informasjonsansvarlig i Gjensidige Forsikring.

Kan bli straffet

Sjef for retts- og påtaleenheten i Hordaland politidistrikt, Gunnar Fløystad, er klar på at brudd på vedtektene kan føre til straff.

— Det er en straffebestemmelse som kan brukes dersom noen bryter politivedteketene, sier han.

Hvor mye bøtesatsen blir, vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det viktigste med bøtene er å gjøre gårdeierne oppmerksomme på ansvaret sitt.

Hordaland politidistrikt har allerede fått inn en del meldinger om takras.

— Så langt er det heldigvis ingen alvorlige, sier operasjonsleder Ronny Lentføhr.

Han påpeker at det er gårdeiers ansvar å sikre tak og viser til politivedtektene.

— Politiet kan ikke sperre av områder i sentrum på grunn av takrasfare, sier Lentføhr.

Store skader

Gjensidige Forsikring får hvert år mange skademeldinger etter snøras fra tak.

— Jeg tror Bergen er spesielt utsatt i år på grunn av den lange kuldeperioden, sier Arne Voll, informasjonsansvarlig for Vestlandet og Sørlandet i Gjensidige Forsikring.

Han ber huseiere ta ansvar for å rydde fortau og tak og ikke minst skaffe seg snøfangere.

— Hvis det først raser er det ofte enorme mengder som kommer ned. Jeg tør ikke tenke på hva som kan skje dersom snø eller istapper treffer noen i hodet, sier Voll.

Huseier sitter ifølge Voll med et stort erstatningsansvar dersom det skulle skje en alvorlig ulykke.

Har du sett mange takras-nestenulykker? Skriv i kommentarfeltet!