I Hordaland og Sogn og Fjordane er det de siste dagene meldt om små mengder av den såkalte kolonimaneten Apolemia Uvaria. Maneten kan gjøre stor skade i merdene i oppdrettsanleggene langs kysten. Tirsdag ble det meldt om store konsentrasjoner av maneten i havområdene vest for oss. Fiskere meldte om store manetmengder vest av Færøyene og ved Shetland.

I en pressemelding fra Fiskeridirektoratet går det frem at det har vært maneter i flere uker i Hordaland og Sogn og Fjordane uten at det er rapportert om fiskedød. I Møre og Romsdal ble det i tidligere i oktober meldt om 8500 døde fisker i oppdrettsanleggene, og 300 — 400 døde fisker de siste dagene. I Trøndelag er det meldt om ca. 200 tonn død fisk og tallet ventes å øke de nærmeste dagene.

Fisken får alvorlig skader

I følge Havforskningsinstituttets hjemmeside på internett driver manetene i lange bånd i sjøen. Når de treffer notveggen i merdene, går båndene i småbiter og dermed gjennom maskene. Effekten på fisken varierer fra redusert appetitt og endret atferd til død. Fisk som kommer i kontakt med manetene, får brannskader på skinnet med økt fare for infeksjoner. Det oppstår også øyeskader hos fisken.

Mottiltak

Botemidler mot manet-invasjon i merdene finnes. I noen tilfeller vil det hjelpe å tre presenninger eller nøter og liknende rundt merdene. Det kan være gunstig ikke å fôre fisken fordi den da vil holde seg mer i ro og blir mindre utsatt. Noen oppdrettere går til nødslakting før fisken er angrepet av manetene.

I følge havforsker Jan Helge Fosså kan oppblomstringen være et tegn på at det skjer endringer i økosystemet i Atlanterhavet. Teorien om at oppblomstringen skyldes utslipp av ballastvann fra et skip, er ikke holdbar, sier Fosså til BT.