I år ligger det mer snø enn normalt i høyereliggende strøk av Vestlandet, og denne snøen øker sannsynligheten for stor vårflom.

Vakthavende hydrolog Ingjerd Haddeland ved Norges vassdrags— og energidirektorat forteller til bt.no at den økte snømengden sammen med nedbør i form av regn er grunnen for at flomfaren nå øker.

Handler om snømengde

— I bunn og grunn handler dette om snømengde, ja. Når man har masse snø, øker smeltningstiden, og nå går vi inn i en periode der eventuell nedbør vil falle som regn.

Store regnskyll parallellt med snøsmeltingen øker dermed flomfaren betraktelig. I fjellet på Vestlandet har det i tillegg snødd mye den siste tiden, og det er i høyden ved 700-800 meter over havet at denne snøen nå ligger i større mengder enn normalt, forteller Haddeland.

Også i nordvestlige fjellstrøk av Oppland og indre strøk av Trøndelag ligger det uvanlig mye snø for årstiden.

Den store pinseflommen

Minner fra pinsehelgen i fjor og storflommen i Gudbrandsdalen viser tydelig at store flommer kan forekomme selv om snømengdene er små.

— Situasjonsrapporten fra i fjor utpekte områder på Vestlandet som spesielt utsatt, likevel var det Østlandet og Gudbrandsdalen som fikk de store flommene i pinsehelgen. Dette er områder som plutselig mottok enorme mengder nedbør på kort tid, og da kom flommen, sier Haddeland.