RUNE CHRISTOPHERSEN rune.christophersen@bt.no

Bergen kommune kontaktet konsulentfirmaet Noteby, som blant annet driver med skredsikring, like etter at raset gikk i går.

Ingeniørgeolog Geir Bertelsen i Noteby sier det er fare for at det kan komme mer stein, og konkluderer med at det var riktig å evakuere de to bolighusene.

– Det henger fortsatt forholdsvis store steinblokker i fjellsiden bak det ene huset. Men det er vanskelig å si om disse er løse eller om det er fast fjell. Det var dårlige lysforhold på stedet, og vi kommer til å fortsette undersøkelsene senere, sier Bertelsen.

Noteby ble ikke kontaktet etter forrige ras, som skjedde for fem dager siden. Det har heller ikke skjedd noen form for sikring i mellomtiden.

Ifølge senioringeniør Frode Arnesen i Noteby er skredet typisk for årstiden.

– Folk bør være oppmerksomme på at slikt kan skje når det kommer mye regn etter en frostperiode, sier Arnesen.