Post— og teletilsynet (PT) har stengt Radio1s sender på Smørås i Fana. I tillegg får eierselskapet SBS Radio en overtredelsesbot for ulovlig frekvensbruk.

Bakgrunnen er at Radio1 har sendt ut sine programmer på frekvensen 97,1 MHz uten lov. Ifølge tilsynet har dette ført til forstyrrelser blant annet for flynavigasjon i området.

Kan brukes i sentrum

  • Denne frekvensen har SBS tillatelse til å bruke i Bergen sentrum, men ikke på Smørås åtte kilometer utenfor byen. Dette ser vi alvorlig på, for slik flytting kan medføre forstyrrelser for andre og dekning i områder som ikke faller inn under konsesjonen, sier seksjonssjef Per Eirik Heimdal i Post- og teletilsynet til Dagens Næringsliv.

Styringssystemet for den aktuelle senderen ligger i en hytte på Smørås. Da tilsynet hadde fått låne nøkkel og var kommet frem til hytten, var den ulovlige sendingen skrudd av. Inspektørene fant utstyr for fjernstyring av senderen. Da de gjorde en ny måling noen uker senere var sendingen skrudd på igjen.

— Bruk av fjernstyring gjør jobben vanskeligere for oss. Vi konstaterer at sendingen ble skrudd av før vi kom til hytten, og var skrudd på igjen ved en senere anledning. Om dette ble gjort med overlegg kan det bare spekuleres i. Faktum er uansett at PT har registrert ulovlig sending, sier Heimdal til bt.no.

Fare for liv

Vanligvis får en radiostasjon varsel og mulighet til å uttale seg før en sender stenges. Men i dette tilfellet vurdere tilsynet situasjonen som livstruende, og stengte senderen umiddelbart.

«PT anser flynavigasjon som en kritisk tjeneste og forstyrrelser i disse båndene kan føre til at tjenesten ikke fungerer etter sin hensikt. Dette kan i ytterste tilfelle medføre fare for tap av liv.», heter det i vedtaket fra PT.

I forbindelse med nye radiokonsesjoner har PT gjennomført en rekke kontroller i storbyene. Det er også oppdaget feil i Stavanger og utenfor Oslo, men sendingen fra Smørås er den mest alvorlige.

— Jeg kjenner ikke til andre tilfeller den siste tiden hvor en konsesjonær i FM-båndet bruker en frekvens den ikke har tillatelse til på senderstedet, sier Heimdal til bt.no.

Røverroman

En av Radio1s konkurrenter i Bergensområdet er P5. Kanalsjef Kenneth Andresen mener rapportene minner om en røverroman.

— Jeg har vondt for å tro at en etablert medieaktør kan ha gjort noe slikt, men ut i PTs rapporter kan en ikke komme til noen annen konklusjon enn at dette er gjort med overlegg. Fjernstyrte sendere går ikke av og på av seg selv, sier Andresen til bt.no.

Han kjenner ikke til at P5s sendinger er blitt forstyrret.

- Ikke ulovlig

Direktør i SBS Radio, Bente Klemetsdal, mener selskapet ikke har gjort noen ulovlig.

— Det har vi ikke gjort, men jeg har nå bedt om en komplett redegjørelse om denne saken, sier hun til Dagens Næringsliv.

Klemetsdal mener en av selskapets leverandører kan ha gjort en feil da mye av utstyret i Bergen ble omrokert.

SBS Radio har ikke besvart bt.nos henvendelser i dag.

FORSTYRRER NAVIGASJONEN: Post- og teletilsynet mener Radio1s ulovlige frekvensbruk utgjør en fare for flytrafikken.ARKIVFOTO: SILJE KATRINE ROBINSON