Hele bystyresalen ble i går evakuert som følge av en bombetrussel. I ettertid viste det seg å være en misforståelse.

Hendelsen har ført til at sikkerheten i Gamle Rådhus har blitt et tema igjen. Klokken 9 i morges samlet gruppelederne fra de største partiene seg til møte i Forretningsutvalget i Bergen bystyre.

Men der fikk ikke pressen være. Uten å oppgi lovhjemmel, stengte ordføreren møtet som skal diskutere sikkerhetstiltak på bystyremøtene.

Får vektere i bystyret

På morgendagens bystyremøte skal det være vakthold vedinngangen, har partiene bestemt.

Resultatet av dagens møte i Forretningsutvalget i bystyretble at partienes gruppeledere vedtok å leie inn vektere til morgendagensutsatte bystyremøte. Hva som skjer på bystyremøtene i fremtiden, er ikkebestemt.

I vedtaket heter det at vektere skal være på plass én timefør møtet. Det innføres kontroll av legitimasjon, samt av vesker, bager ogsekker som publikum tar med seg inn.

— Mange av politikerne i Bergen har gitt utrykk for at de ikke føler segtrygge under møtene. Jeg syns det er synd at bystyremøtene blir mindre åpne forfolk. Vi må til en hver tid fremover vurdere om det er verdt det, siervaraordfører Tor Woldseth til NRK.no.

Gårsdagens bystyremøte ble avbrutt etter det som bleoppfattet som en bombetrussel. Det viste seg senere å være en dårlig spøk, menflere politikere mente hendelsen burde føre til bedre inngangskontroll.

- Ikke Stortinget

Hvorvidt de nye sikkerhetstiltakene skal gjennomføres også ifremtiden, er ikke bestemt. Først skal man evaluere erfaringene framorgendagens møte.

— Det er viktig at vi ikke innfører et størresikkerhetsregime enn det som absolutt trengs. Bystyret i Bergen er ikkeStortinget eller et utenlandsk parlament, og sikkerhetstiltakene må væreforholdsmessige, sier Oddny Miljeteig (SV).

At det hittil har vært mulig å ta seg inn også med en storsekk uten å bli kontrollert, kommenterer hun slik:

-Jeg har nå gått med stor og tung sekk på møter i alle år,uten at noen har reagert på det.

Sensitive opplysninger

Politiet var invitert til å delta på dagens møtet, og møtte ved innsatsleder Bengt Angeltvedt, Jan Bredo Andersen og Erik Hole.

Flere av de evakuerte bystyrerepresentantene BT snakket med, tok til orde for at denne hendelsen måtte bety et skjerpet vakthold ved bystyremøtene.

— Det tvinger seg frem en debatt om dette. Vi kan ikke være så naive at vi ikke har noen form for kontroll, sa Dag Skansen (H).

Geir Steinar Dale (Ap) sier at det tidligere har vært diskutert en form for sluse, slik det er i selve Rådhusblokken. Der er det bemannet resepsjon, og alle besøkende må legitimere seg.

— Bystyremøtene skal være åpne for alle, men det vil nok komme en debatt om sikkerheten. Vakthold ved inngangen er nok nødvendig i fremtiden, slik det har blitt nå, sa Dale.

BOMBETRUSSEL: En mulig bombetrussel førte til full evakuering av bystyresalen. Nå skal sikkerheten i Gamle Rådhus nå diskuteres.
Pål Andreas Mæland