Varslingen vil komme i god tid før det smeller inne i garasjeanlegget.

— Vi kan ikke nå alle aktuelle beboere og næringsdrivende over internett, derfor vil vi samarbeide med beredskapsavdelingen i Bergen kommune om varsling over telefon, sier Jakobsen.

Helt siden anleggsstart i fjor høst har folk i området beklaget seg over rystelser og støy i forlengelsen av sprengningene.

Jakobsen opplyser også at sirenen som varsler sprengning vil bli flyttet fra tunnelinnslaget på Vestre Murallmenningen og opp til Klosteret, slik at den lettere skal kunne høres.

Det var mandag at avdeling for miljørettet helsevern i Bergen kommune varslet Klostergarasjen AS om at man vil bli pålagt å gå aktivt ut med informasjon og varsling av sprengning til alle beboere i området.

Nå reagerer Klostergarasjen AS med et tiltak som vil omfatte alle med telefon.

— I løpet av noen dager vil folk bli oppring i god tid før hver eneste sprengning, sier Jakobsen.

Det vil skje på den måten at når telefonen ringer, vil en stemme informere om når neste sprengning finner sted. Deretter skal den som blir oppringt kvittere for beskjeden ved å trykke på en oppgitt tast.

— Dette er samme fremgangsmåte som brukes for eksempel ved vannledningsbrudd. Da blir abonnenter i det berørte området ringt opp på denne måten, sier Jakobsen.

Han gir uttrykk for håp om at dette tiltaket vil være til hjelp for alle som ønsker å være forberedt når smellene fra garasjeanlegget kommer.

SKAL VARSLE: I løpet av noen dager vil beboere rundt Klostergarasjen bli varslet over telefon i god tid før det skal sprenges i garasjeanlegget på Vestre Murallmenningen.<p/> ARKIVFOTO: TRULS SYNNESTVEDT