— Dette inngår i en satsning for å gjøre parken tilgjengelig og trygg for alle, sier byråd Lisbeth Iversen.

I avtalen som Bergen kommune har gjort med vaktselskapet Skan-kontroll, står det at vekterne skal være synlige, tilstedeværende og behjelpelig i alle situasjoner.

— Vi har en i tiltaksplan mot åpne russcener blant annet pekt på behovet for mer tilstedeværende politi. Dette har vi enda ikke klart å få til, derfor gjør vi nå denne avtalen med et vaktselskap, sier Iversen i en pressemelding fra kommunen.

- Positivt overrasket

Steinar Bjørseth, styreleder for Nygård vel er svært positiv til kommunens planer.

— Dette er det vi har savnet. Vi trenger mer trygghet i dette området. Jeg må si jeg er utrolig positivt overrasket, sier Bjørseth.

Han mener poltitikerne har gjort for lite for å trygge parken og områdene rundt.

— Derfor er det oppløftende med et så konkret tiltak, sier han.

På plass mandag

Vaktene skal være på plass fra 27 mai til slutten av september, og skal gå på vakt fra 12-20.

Iversen understreker til BT at vaktene ikke skal jobbe med politioppgaver.

— Det har vi ikke myndighet til, og det er heller ikke noe vi skal gjøre. Vaktene er en innsats overfor et nabolag, og det bidrar til løpende kartlegging, sier hun.

Hun mener det fortsatt er et sterkt behov for politiets tilstedeværelse.

— Vi håper på statlige midler som i Oslo. Det har de fått 30 stillinger til arbeidet, sier hun.

I morgen har kommunen invitert en rekke aktører i området til et felles møte om parken.