— Situasjonen er ubehagelig. Min sønn har ufortjent fått et rykte på seg for å være løsmunnet, sier faren.

Da sønnen kom tilbake til Bergen landsfengsel, måtte han tåle en rekke tilrop fra medfanger som likte dårlig at han fortalte lagmannsretten om en våpenleveranse som involverer drapstiltalte Tor Helge Flaten. «Tyster», skal ha vært ett av skjellsordene han ble møtt med.

Ingen av de fengslede i Åsane-saken har brev- eller besøksforbud. Dermed er det i prinsippet ingenting som hindrer dem i å treffe hverandre i fengselet.

Ifølge fengselsdirektør Kjetil Evjen har familien likevel liten grunn til å bekymre seg for 23-åringens sikkerhet.

— Vi passer ekstra godt på fanger som ikke kommer godt overens. Skulle det bli nødvendig å skille dem, har vi tiltak som kan iverksettes, sier Evjen.

Etter det BT kjenner til, skal fengselet allerede ha blitt nødt til å flytte 23-åringen over på en annen avdeling for å skjerme ham fra enkelte andre innsatte.

Fungerende vaktsjef Einar Hågnestad ved Bergen landsfengsel avviser likevel at det har vært noen episoder i fengselet i forbindelse med Åsane-saken.

— Hvis det hadde skjedd noe, kunne jeg likevel ikke ha sagt det til pressen, sier Hågnestad.