Kommunen skal setje opp brakker på ei tomt Kalvanes i Odda. Desse skal huse tre rusavhengige personar. Naboane reagerer på måten kommunen har gått fram. Dette skriv Hardanger Folkeblad.

I eit skriv til kommunane uttrykkjer bebuarane på Kalvanes at dei er sjokkerte over planane for nabotomta, og at dei reagerer på at dei ikkje fekk beskjed før den fyrste dynamittsalva gjekk av.

«Det var med sjokk og vantru at vi tilfeldigvis oppdaga kommunen sine planar i nærmiljøet vårt. Ein utbyggjar som blei konfrontert med arbeidet på tomta si, innrømde at her skal det koma brakker som kommunen skal leige. Til å plassere rusmisbrukarar som for tida lagar så mykje bråk der dei er, at dei må flyttast», skriv dei i brevet til kommunen.

Hastetiltak

Ordførar i Odda kommune, John Opdal, seier til Hardanger Folkeblad at bygginga er meint som eit hastetiltak for å hindre at for mange personar med rusproblem er samla i Odda sentrum. Bustadane på Kalvanes er derfor ikkje meint som eit permanent tilbod, men kommunen håpar i framtida å få til ei felles bueining med tilsyn døgnet rundt. Kvar og når dette tiltaket skal koma er endå uvisst.

Ordføraren gjekk saman med tenesteleiar Tor Henrik Mannsåker rundt frå dør til dør på dagtid førre veke for å informere om planane, men innrømmer at få var heime for å ta imot informasjonen.

Med barnefamiliar som nabo

Terje Kollbotn var den som tok initiativ til å få til eit strakstiltak for å flytte nokon av dei rusavhengige ut av Odda sentrum. Han sit i kommunestyret og formannskapet for Raudt i Odda kommune, men hadde ikkje høyrt noko om avgjersla om å setje i gang bygginga på Kalvanes før byggingsarbeidet byrja førre veke.

— Her har ein verkeleg trakka i salaten. Ein har overkøyrt naboane totalt, og byrja i heilt feil ende. Viss ynsket er å få til ei god løysing for både naboar og dei rusavhengige, er ikkje dette måten å gjera det på, seier Kollbotn til BT.

Han meiner det finst langt betre alternativ til plassering av bustadane enn på Kalvanes.

— Det er uheldig å leggje bustadane til eit område med barnefamiliar, og eg skulle ønskje ein hadde valt ei meir skjerma plassering. Me har store område ligg brakk i Odda. Kvifor ikkje bruke eit av desse, spør Kollbotn.