I går ettermiddag sa fylkestinget ja til å søke om å bli enhetsfylke. I en NRK-debatt etter vedtaket sa Senterpartiets nestleder Liv Signe Navarsete at dette ville overføre oppgaver og makt til folkevalgte organer i Sogn og Fjordane. Og dermed til fylkeskommunens administrasjon, fra et embetsverk som ifølge Navarsete «i dag er styrt av Storting og regjering».

— Misforstått

— Dette er totalt misforstått. Tanken bak enhetsfylket er at fylkeskommunen skal få en hovedoppgave som regional utvikler, ikke å overta blant annet de kontroll- og tilsynsfunksjoner som fylkesmennene i dag har på en rekke områder; alt fra miljø til barnevern, sier Solberg.

— Kommer Sogn og Fjordane fylkeskommune til å få ja på sin søknad om et forsøk som enhetsfylke?

— Det avhenger av hvilken modell de legger frem i søknaden sin. Møre og Romsdal har laget en søknad med veldig klar oppgavefordeling mellom fylkesmann og fylkeskommune, med vekt på regional utvikling som fylkeskommunen sin oppgave, og med muligheter for å ta ut effekter i et samarbeid mellom fylkesmann og fylkeskommune, sier Solberg.

Regional utvikling

— Enhetsfylke-modellen er totalt misforstått dersom det er blitt fremstilt i debatten etter fylkestinget Sogn og Fjordane i går at oppgaver som i dag er lagt til statlige organ og fylkesmannen skal overføres til de folkevalgte på fylkesnivå og dermed fylkeskommunen sin administrasjon. Det som er hovedpoenget er at fylkeskommunen skal bruke ressursene sine mer på regional utvikling, og at det skal tas ut effekter gjennom samarbeid med fylkesmannen, sier Solberg.

Får trolig avslått søknaden

I en NRK-debatt i går sa Sp-nestleder Navarsete også at enhetsfylket ville sikre at embetsverket under Storting og regjering kom til å miste makt, og at styringen nå mer ville bli lagt nærmere folket i Sogn og Fjordane, dersom fylket fikk godkjent sin søknad om å bli enhetsfylke.

— Dersom Sogn og Fjordane søker med dette som utgangspunkt blir det nei til søknaden fra Kommunaldepartementet, sier Solberg.

Etter det BT erfarer er det få fylker som tar bryet med å sende søknad om å bli enhetsfylke.

SIER NEI: Kommunalminister Erna Solberg kommer trolig til å avvise søknaden fra Sogn og Fjordane fylkeskommune om å få bli enhetsfylke. (ARKIVFOTO: Arne Nilsen)