Forskerne ved det nye senteret vil spesielt utforske liv i ekstreme miljøer. Under jordoverflaten, i dyphavet og ved varme kilder.

Det nye senteret kalles Senter for geobiologisk forskning og skal ledes av professor Rolf-Birger Pedersen.

Eventyr i havdypet

I fjor vekte Pedersen og hans kolleger oppsikt da de fant såkalte svarte skorsteiner på havdypet vest i Norskehavet.

Langs den midtatlantiske ryggen, der kontinentalplatene langsomt sklir fra hverandre, strømmer lava opp fra jordens indre. Energien fra den varme mantelen er kilden til et helt spesielt økosystem.

Gråsvarte skorsteiner med varmt vann skyter opp fra havbunnen, Rundt skorsteinene kryr det av liv; røde sjøanemoner, sjøedderkopper og tepper av varmekjære bakterier.

– Dette er noe av hva det nye senteret skal forske på. Vi skal også lete etter spor av tidlig liv på jorden, sier Pedersen.

Senteret blir et samarbeid mellom syv forskningsgrupper fra ulike fagmiljø innen geologi og biologi. Totalt vil 20-25 forskere og stipendiater være tilknyttet senter for geo-biologisk forskning.

Kan bli avskiltet

Konkurransen om å bli senter for fremragende forskning er stor. I år var 19 av totalt 98 søkere fra UiB. Geo-biologene var de eneste fra Bergen som nådde opp blant de åtte nye sentrene som starter i 2007.

Fra før har UiB tre sentre for fremragende forskning. Disse tre har vært evaluert av en internasjonal vitenskapelig komite. Bjerknessenteret får rosende omtale, mens Senter for integrert petroleumsforskning og Senter for middelalderforskning risikerer å bli avskiltet.

Rektor Sigmund Grønmo sier til BT at dette er en foreløpig beslutning. UiB har frist til 1. mars med å gi tilbakemelding på de punkt komiteen har tatt opp.

– Vi satser på at samtlige sentre får beholde statusen, sier Grønmo til BT.

EVENTYR PÅ BUNNEN: På havbunnen nord for Jan Mayen strømmer varm lava opp fra jordens indre. Varmen gir livsgrunnlag blant annet for slike vakre fjærstjerner, dyr som er i slekt med sjøstjerner. FOTO. UNIVERSITETET I BERGEN
Universitet i Bergen