— Det er sure penger. Men jeg tenker egentlig ikke så mye over det, sier Ronny Andersen.

I et vanlig arbeidsår koster det ikke mer enn rundt 2000 bompengekroner å ta seg til jobb innenfor de bergenske bomstasjonene.

Det han og mange andre har i vente, er en litt annen skål. Pendlere fra omegnskommunene til Bergen har en tidobling av bompengekostnadene i vente.

Ronny Andersens jobb i Bergen Energi på Fantoft gjør at han har avkjørsel 50 meter innenfor bomstasjonen på Storetveit. Det koster ham i dag ni kroner dagen.

I 2014 skal nye E39 på strekningen Svegatjørn - Rådal stå ferdig med tilhørende bomstasjoner. Den vil berøre Andersen direkte.

— Jeg bor på Røykenes ved Søfteland, rett over kommunegrensen og akkurat der en bomstasjon kommer, forteller Andersen.

EU-direktiv fjerner rabatt I bompengesøknaden fra Os og Bergen kommuner og fra Hordaland fylkeskommune er det lagt inn en pris uten rabatt på 41 kroner hver vei.

I dag gis det inntil 40 prosent rabatt på bompasseringer. Den muligheten blir strammet kraftig inn allerede om to år. Fra 2013 trer et nytt EU-direktiv i kraft. Det setter en maksgrense for rabatt på 13 prosent, noe som vil gi 36 kroner som billigste passering på E39.

EU-direktivet vil samtidig øke prisen på billigste passering gjennom bomstasjonene i Bergen fra ni til 13 kroner. Et normalarbeidsår regnes til 230 virkedager. Den endelige bompengeregningen for Ronny Andersen og alle andre som pendler mellom Os og Bergen blir dermed på knapt 20.000 kroner.

Det er ikke bare pendlere fra sør som vil få svi på pungen i årene som kommer. Bergen er i ferd med å bli omkranset av en ytre ring av nye bomstasjoner i vest, nord og sør.

— Sotrasambandet og Nyborgtunnelen vil komme. Trolig vil de ha samme prisnivå som E39, sier byråd for klima, miljø og byutvikling, Lisbeth Iversen (KrF).

Smertegrense Forrige uke ble det kjent at rådmannen på Askøy ønsker gjeninnføring av bompenger på Askøybrua. Norhordlandspakken vil sørge for gjenoppbygging av bomstasjonene på Nordhordlandsbrua.

Det er ikke aktuelt å gi rabatter når flere bomringer passeres, ifølge Iversen.

— De bompengefinansierte prosjektene er separate. Skal vi få til økonomien i dette, kan vi ikke koordinere dem, sier Lisbeth Iversen.

— Det er et meget komplisert og krevende bilde.

For Ronny Andersen blir buss et mer fristende alternativ i fremtiden. Samtidig tror han utsiktene til en tidobling av bompengeutgiftene vil få mange til å se i andre retninger enn til i Bergen.

— Det er nok en del folk som vil forsøke å finne seg jobber andre steder utenfor Bergen, sier Andersen.

Det synet deler Lisbeth Iversen. Også hun tror bompengene vil dempe trafikken.

— På et eller annet tidspunkt vil vi få en avvisningseffekt. Det er en smertegrense for privatpersoner. Særlig for småbarnsfamilier, sier Iversen.

Vil du vurdere å flytte nærmere jobben når bompengene øker? Si din mening!