I dagens BT fortalte Ytre Sandviken-beboer Trond Pedersen om hvordan syklende barn blir tvunget ut i veibanen av biler og campingvogner som er parkert i sykkefeltet.

Men nå får Pedersen og de andre beboerne i området en gladmelding fra overingeniør Reidun Instanes i Statens Vegevesen:

— Snart kommer det sammenhengende sykkelfelt på hele strekningen mellom Lønborg og Åsanevegen ved Handelshøyskolen. Ved Hellen skole blir det opphøyd gangfelt slik at barna kan krysse veien trygt. Vi regner med å starte arbeidet til høsten, og det bør være ferdigstilt i god tid før jul, sier Instanes.

Sykkelfeltet betyr en liten innsnevring av kjørebanen i Helleveien.