— De fleste av disse sakene vi etterforsker nå, kommer etter tips Nav har fått fra naboer eller andre i miljøet rundt dem, sier politioverbetjent Frode Karlsen.

  • Og det er vi glade for. Når tilliten misbrukes, så er fellesskapet avhengig av at nærmiljøet reagerer, sier han.

Enslige småbarnsforeldre har et stort antall stønadsordninger de kan søke om; for eksempel overgangsstønad, utvidet barnetrygd, bidragsforskudd, stønad til barnetilsyn og utdanning.

Noen foreldre som ikke er enslige lar seg friste.

Spanet på familiene

Under denne aksjonen har hver sak vært bedre forberedt før pågripelse enn tidligere. Blant annet har Nav innhentet flere opplysninger om mistenkte. Dette delvis på grunn av en lovendring som gir bedre muligheter til å kontakte for eksempel regnskapsførere og borettslag for å skaffe informasjon. De henter dessuten informasjon fra bankkonti, hos skatteetaten, Folkeregisteret, eiendomsregister, etc.

Etter at politiet overtok, har de blant annet spanet på parene i forkant. Ikke minst for å undersøke om de fortsatt bor sammen.

Politiet har også sjekket trafikkdata fra mobiltelefoner, også det opplysninger som indikerer om et par bor sammen.

- Tar det veldig tungt

Politiet sjekker også ut adressene der de som skal ha medvirket til bedrageriene påstår å ha bodd. Der har de blant annet funnet tomme skuffer og skap. Og en helt tom leilighet.

  • Noen hadde ikke engang nøkkel til leiligheten de hevdet å bo i. De sa de nettopp hadde mistet den. Andre sier at de nettopp har flyttet, sier politiadvokat Trine Dyngeland.

Siden det er barn involvert, forsøker politiet å være så skånsomme som mulig, ifølge Frode Karlsen.

  • Derfor prøver vi, hvis mulig, å vente til de er på skolen eller i barnehagen før vi aksjonerer, sier han.
  • Hvordan reagerer foreldrene?
  • Noen tar det veldig tungt. Mange av dem har aldri vært borte i politiet før. Da blir det gjerne litt voldsomt for dem når vi kommer.