GARD STEIRO

— Dette ønsker jeg ikke å kommentere. Det er en personalsak, sier lensmann Harald Andersen til Bergens Tidende.

Det var natt til 22. november i fjor to tjenestemenn brukte tåregass under en pågripelse på Laksevåg. Statsadvokat Jarle Golten Smørdal mener dette var grov uforstand i tjenesten.

Vanlige politibetjenter har nemlig ikke lov å bevæpne seg, verken med tåregass eller revolvere, uten tillatelse fra politimesteren. Slik godkjenning hadde ikke tjenestemennene fått den aktuelle natten. De tok med seg gassen på eget initiativ.

Det var mannen som ble pågrepet som anmeldte forholdet. Han mente seg utsatt for politivold, og krevde at de to betjentene ble straffet.

SEFO konkluderte med at voldsanklagene var grunnløse, men at gassbruken var brudd på politiets våpeninstruks.

De to betjentene har ikke vedtatt foreleggene. Etter det BT erfarer har statsadvokatens avgjørelse ført til reaksjoner internt i politiet. Enkelte mener at tjenestemennene ikke bør straffes, og at skyldspørsmålet bør behandles av en domstol.

— Jeg ønsker ikke å gi noen kommentarer for det er avklart om foreleggene vedtas eller ikke, sier statsadvokat Jarle Golten Smørdal.