Den 30 år gamle mannen sonet en dom da han satte fyr på cellen sin i Bergen fengsel 8. februar i år. I Bergen tingrett ble han dømt til fengsel i ett år og syv måneder. Han ble også funnet skyldig i narkotikakriminalitet.

Han anket dommen for narkotikastraffen, men slapp ikke billigere i Gulating lagmannsrett. Her ble straffen satt til fengsel i to år. Det inkluderer også straffen for fengselsbrannen, samt noen andre lovbrudd.

Må betale 80.000 kroner

BT har vært i kontakt med fengselsdirektør Eli Sjo. Hun avstår fra å kommentere saken og viser til at hun har taushetsplikt.

Mannen er også dømt til å betale 80.000 kroner til Bergen fengsel for skadeverket.

Ifølge dommen ble det blant annet gjort skader for 32.000 kroner på inventaret i cellen. Nedvasking og klargjøring av cellen kom på nesten 44.000 kroner.

Fengselet krevde også erstattet 56.000 kroner for arbeid under aksjonen, men dette slapp 30-åringen å betale.

Kastet TV-en

Ifølge dommen kom to fengselsbetjenter inn på cellen hans ved 11-tiden 8. februar i år. Han lå i sengen, men stemningen var langt fra rolig. 30-åringen var sint og kastet TV-en etter en fangevokter som trakk seg unna.

Deretter tente han fyr på noen kluter på cellen sin. Brannvesenet, politiet og ambulanser rykket ut. 40 ansatte var i arbeid under brannen for å evakuere andre fanger. I dommen fra tingretten heter det at:

«Dessuten var det fare for at røyk ble trukket inn i ventilasjonsanlegget. N.N. tente på vel vitende om at han kunne volde fare både for innsatte og ansatte. Handlingen er grov og faren ble kun begrenset ved at fengslet straks satte i gang sikkerhetsrutiner. (…) Han har handlet med forsett vel vitende om at han satt i gang en brann som kunne være farlig for andre og volde stor materiell skade.»

— Ett år for brannen

Lagmannsretten slår fast at det er meget skjerpende at ildspåsettelsen skjedde i et fengsel der andre innsatte er innelåst.

«En brann vil kreve umiddelbar respons for å verne mennesker og materiell. I tillegg til at det er betydelig fare ved en slik handling, vil også en brann kunne skape andre uforutsigbare forhold når innsatte plutselig må låses ut fra sine celler.».

Lagmannsretten mener ildspåsettelsen kvalifiserer til omkring ett års fengsel og viser til at det skjedde i et fengsel.

Mannen er dømt for flere kriminelle forhold.