For første gang står en samlet opposisjon bak et felles mistillitsforslag, påpekte Harald Schjelderup (Ap).

Han understreket at grunnlaget for mistillitsforslaget ikke var at skolevedlikeholdet hadde vært dårlig i flere tiår.

Tøff debatt

— Det er vårt felles ansvar. Det handler heller ikke om politisk uenighet, slikt er ikke grunnlag for mistillitsforslag. Men her handler det om at byrådet ikke har fulgt opp vedtak i bystyret, og i tillegg ikke gitt oss korrekt informasjon, sa Schjelderup da han presenterte mistillitsforslaget på vegne av partiene Ap, Venstre, SV, Sp, Rødt, De Grønne og Byluftlisten.

Den etterfølgende debatten ble lang og hard.

— Når jeg forteller folk utenbys at unger i Bergen får undervisning i en lavvo fordi skolebygget er stengt, og de midlertidige brakkene også er helsefarlige, tror de jeg spøker. Dette handler ikke om Venstre ønsker et borgerlig byråd eller ikke. Det handler om at vi ikke har tillit til at byrådsleder Monica Mæland vil klare å rydde opp, sa Julie Andersland (V).

— Det er ikke misnøye vi fremmer, det er mistillit. I 2006 vedtok vi et gjenreisningsprosjekt for skolebyggene. Jeg tror ingen i bystyret kunne forestille seg at den ikke skulle følges opp, raste Oddny Miljeteig (SV).

Taus Mæland

Monica Mæland holdt seg taus under debatten. Byrådspartiene tok derimot sin byrådsleder i forsvar og etterlyste konkrete eksempler på hvilken informasjon opposisjonen mente byrådet hadde holdt skjult.

Opposisjonen svarte med å vise til flere av fagrapportene som bergenske medier har funnet i ettertid. Det overbeviste ikke byrådspartiene.

— Hvis jeg hadde hatt mulighet, ville jeg erklært mistillit til opposisjonen. Det kan jeg ikke, men det har heldigvis velgerne gjort for meg, gang på gang, sa Peter Christian Frølich (H).

Alle 35 representanter fra byrådspartiene Høyre, Frp og KrF stemte imot mistillitsforslaget, mens alle 32 i opposisjonen stemte for.