NORMANN KIRKEEIDEnormann.kirkeeide@bt.no

— Dette er en revolusjon, sier utdanningsminister Trond Giske til Bergens Tidende.

Loven som åpner for at langt flere kan begynne å studere ble vedtatt i fjor høst. Kjernen i endringene ligger i paragraf 37 der det heter at "institusjonene kan gi søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret, opptak til enkeltstudier dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studium".

Det er erfaring fra arbeidslivet som vil gi de enkelte studiekompetanse. Opptakskravene skal være rettet mot innholdet i studiet.Den nye loven vil for eksempel gjøre det mulig for tidligere utdanningsminister Jon Lilletun å starte universitetsstudier. Han har ikke examen artium.- Det var en absurd situasjon at han med sin politiske erfaring for eksempel ikke kunne studere statsvitenskap sier Giske. Den nye ordningen er særlig ment for dem som vil begynne å studere litt opp i årene, understreker Giske.

— Dette er ikke noen invitt til at færre skal ta videregående skole, sier han.

— 95 prosent av dem som går ungdomsskolen går videregående skole og denne prosenten bør være så høy, fremhever Giske..