• Hovedregelen i forskrift til opplæringsloven §§ 3–41 og 3–47 er at alt fravær skal føres på vitnemålet for både grunn— og videregående skole.
  • Elever kan kreve at inntil 14 dager ikke skal føres hvis fraværet skyldes helsegrunner.
  • I brevet fra Utdanningsdirektoratet presiseres dokumentasjonskravene. For elever under 18 år gjelder legeerklæring eller signert melding fra foreldre/foresatte.
  • Den omstridte setningen lyder slik: «Etter eleven har fylt 18 år er det tilstrekkelig med en melding fra eleven selv».