— Jeg var rystet da Kvinnehuset ble lagt ned. Situasjonen er et overgrep mot de kvinnelige innsatte. Åpen soning er helt uvurderlig i overgangen for å klare seg i samfunnet, og dette tilbudet har kvinnene mistet, sier sosialkonsulent Gerd Steindal ved avdeling D, den åpne avdelingen i fengselet.

Kvinnehuset ble lagt ned før jul.

— Vi fikk beskjed om å flytte kvinnene, og det førte til at vi måtte fylle opp med menn som ikke fylte vilkårene for åpen soning. Kvinnene myket opp miljøet på avdelingen, og vi merker at miljøet er blitt hardere etter at de forsvant, sier Steindal.

I Bergen fengsel er de 12 kvinnelige innsatte omgitt av 215 mannlige innsatte.

— Det er i utgangspunktet mye tøffere for kvinner enn for menn å sone. Kvinnene befinner seg i en bastion av menn, og vi som jobber her ser hvordan kvinnene sliter med å beholde identiteten sin og holde seg oppe, sier Steindal.

— Vi merker at det blir vanskeligere å motivere kvinnene når vi ikke kan bruke åpen soning som en «gulrot». Kvinnene mister den progresjonen i soningen som det er lagt opp til. Situasjonen er urettferdig, sier kontaktbetjent Målfrid Kallekleiv, som jobber tett med de seks kvinnene på den lukkede avdeling C.