– Jeg forstår ikke hvorfor det ikke er en fordel å bygge videre på et allerede utbygd område, fremfor å bygge ut nye områder, sier leder for Kvamskogen Næringslag, Brynjulf Bergesen.

Han driver Furedalen Alpinsenter og blir direkte rammet av Fylkesmannens innsigelser. Sammen med andre interessenter har han søkt om å få regulere et område ved alpinsenteret til leilighetsbygg. Men Fylkesmannen har fremmet innsigelser mot dette.

– For oss betyr dette full stans i de planene, sier Bergesen.

Henrik Steine er entreprenør og grunneier på Kvamskogen. Han reagerer på at Fylkesmannen ikke godtar bygging over tregrensen.

– Ser du hvordan man får bygge ut andre steder, forstår jeg ikke hvorfor Fylkesmannen sier nei. Det forstyrrer knapt noen at vi bygger i disse områdene, sier han.

Både Steine og Bergesen trekker frem at Kvam herad har investert store beløp i sanering av kloakken.

– Miljømessig må det jo være en fordel å utnytte dette til flere hytter. Anlegget ligger jo der, sier Steine.

– Jeg hadde tro på at Fylkesmannen skulle vise større forståelse for våre ønsker om mer aktivitet etter at fylkesutvalget innsigelser, men dette var skuffende.

Og Bergesen peker på det han mener er et paradoks:

– I andre kommuner som Voss og lengre østover får man bygge uten store restriksjoner. Dit tar reisen både to til fire timer med bil, mens du kommer deg til Kvamskogen fra Bergen på under timen. Det må da være mer miljøvennlig å bygge ut på Kvamskogen.