Mens sønnen lå nede fortsatte faren å slå han gjentatte ganger i ansiktet og brystet. Han truet også med å gi to av 15-åringens kamerater samme behandling.

Bergen tingrett fant at forholdet ikke hadde karakter av mishandling, men at det likevel var langt utover grensen for det akseptable.

Den 44 år gamle faren dømmes til betinget fengsel i 30 dager og en bot på 5000 kroner.