Tilbudskonkurransene erstatter tidligere praksis med direkte konsesjonstildeling.

Bakgrunnen er Stortingets vedtak om at riksvegfergedriften skal konkurranseutsettes, skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

I første omgang har fergeselskapene fått varsel om at strekningen de trafikkerer skal konkurranseutsettes. Neste steg blir selve tilbudsutlysningen — i hele EØS-området.

Kontraktsperiodene vil bli på minimum fem år, men varigheten vil kunne variere noe fra samband til samband.

De fem aktuelle strekningene er (med dato for tidligst mulige kontraktsstart):

Finnmark:

  • RV 882 Øksfjord - Hasvik (fra 1.7.2005)

Nordland:

  • RV 17 Nesna - Levang (fra 1.8.2005)

Møre og Romsdal:

  • RV 659 og 668 Brattvåg - Dryna - Fjørtoft - Myklebust (fra 1.1. 2006)
  • E 39 Volda - Folkestad (1.7.2005)

Sogn og Fjordane:

  • RV 5 Mannheller - Fodnes (fra 1.1.2005)

To av de fem strekningene, Mannheller - Fodnes og Nesna - Levang har inngått i en prøveordning med tilbudskonkurranse, og blir nå konkurranseutsatt på nytt.

De øvrige tre er nye strekningene i konkurransesammenheng.

I forslaget til Nasjonal transportplan for perioden 2006-2015 har Statens vegvesen foreslått at en vesentlig del av de nærmere 100 riksvegfergesambandene i Norge skal konkurranseutsettes innen 2015.