Det har den siste tiden blåst friskt rundt administrerende direktør Jon Bolstad, og styret fant det påkrevd med et ekstraordinært møte. Det ble holdt onsdag, men var lukket for pressen.

I en kort og enstemmig uttalelse heter det imidlertid at styret mener det burde vært kjøpt rimeligere møbler og at Bolstad burde vise større forsiktighet i personalsaker framover. Ledige stillinger skal heretter utlyses.

Bolstad orienterte styret om begge forhold og dette ble tatt «til etterretning». Det samme gjelder orienteringen om påstander i mediene om manglende åpenhet i Helse Førde.

Bolstad lover å sette i gang en intern undersøkelse i helseforetaket for å bedre dette