Bt.no var flue på radarmåleren, da politiet tok oppstilling i Helleveien ved skolestart i dag. Det ble noen relativt oppmuntrende formiddagstimer.

Som en betjent oppsummerte seansen:

«Her er det bare å komme seg videre. Ingenting skjer».

Fikk kjeft

Kun et forenklet forelegg ble skrevet ut. Til en kvinne som kjørte i 66 kilometer i timen i 50-sonen. Hun får til gjengjeld en skikkelig dose kjeft av politiførstebetjent Bøe.

— Speedometeret hennes har nok vist rundt 70 kilometer i timen. Det hører ingen steder hjemme, og definitivt ikke på en skolevei. Graverende, mener han.

De andre trafikantene får derimot klapp på skuldrene.

— Veldig fin kjøring. Foreldrene har vært nøye med å parkere skikkelig, og å vise barna fotgjengerfeltet. Farten har vært minimal. Vi får håpe at det ikke bare er fokuset på skolestart som for bilistene til å oppføre seg som de skal. Den siste tiden har det jo vært ekstremt mye galmannskjøring. Men det er jo stort sett på kveldstid folk kjører verst.

- Ta det med ro

Politiførstebetjent Bøe ved trafikkseksjonen i bergenspolitiet, har følgende budskap til foreldre som kaver med å få kontroll over morgenkvisten.

— Stress ned! Altfor ofte ser vi foreldre som kommer pesende til skolen med barna, etter at klokkene har ringt. De har jo knapt tid til å si «ha det» til de små. Har man dårlig tid, blir valgene i trafikken ofte deretter. Og dermed plukker også barna opp unotene.

Bøe nevner særlig Haukedalen skole i Åsane som et utsatt område for myke trafikanter. Nå er det imidlertid blitt slutt på råkjøringen, takket være fartsdumper og 40-sone.

— Folk er for glade i bilene sine til å råkjøre over fartsdumper. Så det er nok den beste resepten for en trygg skolevei. Samtidig må man selvsagt ta hensyn til kollektivtrafikken.

RUTINEKONTROLL: Føreren av denne bilen holdt seg innenfor fartsgrensen, og ble kjapt vinket videre av politibetjent Oddvar Gandrudbakken. FOTO: JAN STIAN VOLD