— Det er lange e-poster med mange problemer. De unge forteller mye mer i e-postene enn når de snakker med oss på telefon, sier Irmelin Bødker Christensen, leder for Røde Kors-telefonen i Bergen. 520 e-post har tikket inn de snart tre månedene «Kors på halsen» - Norges Røde Kors web-tjeneste - har vært i drift. Tilbudet er ikke markedsført i noen særlig grad.

Fire år i Sverige

BRIS-mejlen, den svenske motsatsen til «Kors på halsen», har alt vært på nett i fire år. I Sverige øker e-posthenvendelsene like mye som telefonsamtalene minker.

Tendensen er at selvskading og selvmordstanker blir formidlet på e-post. Mobbing, overgrep og familiekonflikter tar svenske barn fremdeles helst opp på telefonen.

I Norge har Røde Kors de samme erfaringene. Bødker Christensen mottar daglig e-poster som handler om depresjoner, psykiske plager, maktesløshet og selvmordsplaner. At selvskading er et økende problem, reflekteres også i e-postene fra unge norske jenter.

- Tester grenser

— På telefon har vi mange som tester grenser og prøver oss ut. Slik er det ikke med e-postene. De unge er tydelige på hva som er problemet, men vet ikke hvor de skal henvende seg for å få hjelp. I noen tilfeller har de alt vært i kontakt med hjelpeapparatet uten at de synes det har nyttet, forteller Bødker Christensen.

Selv om de fleste e-postskriverne er i 14-15 årsalderen, kommer det også henvendelser fra barn helt ned i tiårsalderen.

— De yngste bruker ikke ord som depresjon og psykiske problemer, men vi leser ut av e-posten at de har sitt å stri med, forteller Bødker Christensen.

Mer krevende på e-post

Bødker Christensen forteller til Bergens Tidende at e-posthenvendelsene stiller store krav til de frivillige på e-postvakt.

— Vi jobber i grupper, og samarbeider om svarene. Vi har en fast mal vi går ut ifra, og sørger for at barnet får et svar som inneholder en bekreftelse, støtte, refleksjoner rundt problemene de nevner og råd om hvordan de kan løses. Ingen svar blir sendt fra oss før de er kvalitetssikret, sier Bødker Christensen, som skryter uhemmet av korpset med frivillige som betjener pc-er og telefoner på bergenskontoret. Hun ser likevel for seg at det trengs mer ressurser etter hvert som e-posttjenesten øker i omfang.

«FORTELLER MER»: De ungeforteller mye mer i e-posteneenn når de snakker med osspå telefon, sier IrmelinBødker Christensen, leder forRøde Kors-telefoneni Bergen.
MARIE HAUGE