Ved Moltemyr skole velger foresatte selv når barna skal ta ut høst— og vinterferie. Ordningen kalles «Fleksibel ferie», og antall søknader om å ta barna ut fra skolen har falt dramatisk.

Tilbudet fungerer slik:

Foreldre kan nærmest velge helt fritt om når de ønsker å benytte høst- og vinterferiene. Unntaket er at ferietiden ikke legges rundt tentamens- eller eksamenstid. Det er også mulig å ta ut begge ferieukene sammenhengende.

- Det er en veldig god ordning, som langt på vei har løst problematikken med søknader om ferie som kom til alle årets tider, sier rektor Egil Mjåvatn.

En av tre bruker den

Ordningen ble unnfanget etter en idédugnad, og har eksistert siden 2006. Ved barne- og ungdomsskolen er det rundt en tredjedel av de vel 470 elevene som benytter seg av tilbudet.

- I fjor hadde vi åtte søknader om fri fra foreldre som ikke benyttet seg av ordningen. Før vi startet lå vi på opp mot 90, sier Mjåvatn.

I prinsippet betyr «Fleksibel ferie» altså at elevene kan tas ut av skolen i to uker, oppdelt eller sammenhengende, omtrent når som helst i skoleåret.

Hvis familien skal til Thailand i februar, og skal være borte i 14 dager, så går eleven på skolen i de allerede planlagte høst- og vinterferiene.

Lærerne er av ulik oppfatning. Når barna ikke skal ha fri under høst- eller vinterferien, må noen trå til og jobbe ekstra. Disse lærerne må finne seg en annen ferieuke.

Ekstra planlegging

- Når læreren tar ut sin ferie, så må en prøve å tilrettelegge et fullgodt tilbud for dem som er igjen. Noen ganger har ikke dette vært optimalt, men mange er positive og vi ser flere fordeler med ordningen, sier tillitsvalgt Peter Riis.

Ordningen betyr at lærerne må planlegge to ekstra undervisningsuker i året. God planlegging skal imidlertid forhindre at kvaliteten på undervisningen forringes, ifølge Riis.

«Fleksibel ferie» medfører en ekstrakostnad på rundt 90.000 kroner i året, fra skolens budsjett på rundt 40 millioner kroner, ifølge rektor Mjåvatn.

- Ekstrakostnadene forsøkes dekket inn på det vanlige budsjettet, noe vi så langt har klart å få til.

Lang påskeferie

Tilbudet har også lettet presset fra foreldrene til de internasjonale elevene. Moltemyr barne- og ungdomsskolen er også en mottaksskole, hvor 35-40 prosent av elevene er tospråklige.

- For disse elevene er ordningen veldig aktuell, og det har vært påkrevd å få en god løsning på dette. Nå slipper vi å skrive dem ut, og kan gi dem påske­ferie pluss 14 dager i strekk, forteller Mjåvatn.

Generelt opplever han at foreldrene er godt fornøyd med at de blir tatt på alvor.

- I stedet for å peke finger og be dem slutte å søke, så har vi heller kommet foreldrenes ønsker i møte.