21. oktober 2011 ble det innlagt en fire måneder gammel gutt fra Sogn og Fjordane ved Førde sentralsykehus. Barnevernet ble straks kontaktet.

Gutten ble innlagt på grunn av brudd i lårbeinet, men det ble også oppdaget tidligere skader i form av brudd i seks ribbein, brudd i venstre underarm og skallebrudd i spedbarnets hode. Det ble tidlig funnet sannsynlig at skadene hadde oppstått på grunn av vold og mishandling.

Gutten ble derfor plassert i fosterhjem. Mor fikk fastsatt samvær med gutten, mens det ble bestemt at far ikke skulle få treffe gutten.

Viste finger til sønnen

I retten forklarer mor at den tiltalte faren reagerte med sinne, og ved flere ganger «viste finger» til gutten når han gråt. Han kunne også finne på å forlate huset over lengre perioder dersom spedbarnet gråt.

I Fjordane tingrett kom det også frem at den 47 år gamle barnefaren tidligere har sagt ting som at han ønsket å selge sønnen på eBay, og at han ville anskaffe en stor hund som kunne spise barnet.

Ribbeinsbruddene skal ha oppstått ved at tiltalte har holdt rundt guttens brystkasse og ristet, klemt eller slått så hard i brystkassen at bruddene har oppstått.

Skallebruddet skal ha skjedd ved at far slo hardt mot sønnens hode, mulig mot et underlag, og bruddet i lårbeinet forårsaken han ved at han vred guttens bein. Hvordan bruddet i den ene armen oppstod er ikke spesifisert i dommen.

Erklærte seg uskyldig

Barnet reagerte etter hvert med gråt i kontakt med faren.

Den tiltalte faren, som erklærte seg ikke skyldig, er nå dømt til tre år og seks måneders fengsel, og må betale sin sønn 250.000 kroner i erstatning.