Den 57 år gamle mannen tok i april i fjor kontakt med både legevaktsentralen og AMK, og fortalte om sterke magesmerter. Han sa også at han ikke klarte å komme seg til legevakten selv og at det var akutt.

Legevakten forsøkte å få sendt hjemmesykepleier hjem til ham, men det lot seg ikke gjøre.

Da de forsøkte å kontakte mannen på telefon igjen, svarte han ikke.

Ble funnet død

Verken legevakten eller AMK fulgte opp saken videre. Dagen etter ble mannen funnet død i sitt hjem.

Nå har Statens helsetilsyn undersøkt saken og konkludert med at både Helse Bergen og kommunen brøt loven, skriver NRK.

«Statens helsetilsyn fant at uklare ansvarsforhold og manglende prosedyrer for dokumentasjon av overføring av pasienter mellom AMK og LV-sentral, medførte at pasienten ikke fikk forsvarlig helsehjelp, jf. spesialisthelsetjenesten § 2-2»står det i avgjørelsen til Helsetilsynet, ifølge NRK.

Varslet selv Fylkeslegen

Obduksjonen viste at mannen trolig døde av en form for tarmslyng og bukhinnebetennelse, som følge av kreft i tykktarmen. Da AMK ble klar over dette, varslet de selv fylkeslegen.

Helsetilsynet mener kommunikasjonen mellom legevakten og AMK var for dårlig. De avklarte ikke tydelig nok hvem av dem som skulle ta ansvar for videre oppfølging av pasienten, eller hvor akutt de vurderte behovet for oppfølging.

Helsetilsynets rapporter om saken finner du her og her.